Tudi letos rekordna uvrstitev Slovenije na mednarodni lestvici ICCA združenja

ICCA statistika 2019

V maju je bilo objavljeno težko pričakovano statistično poročilo mednarodnega združenja kongresnih organizatorjev ICCA, za leto 2019, ki omogoča odličen vpogled v svetovne trende industrije poslovnih srečanj.

Mednarodno združenje kongresnih organizatorjev ICCA (kratica v angl. International Congress and Convention Association) vsako leto spomladi izda statistično poročilo za preteklo leto, ki predstavlja pomemben vpogled v globalni trg mednarodnih znanstveno strokovnih dogodkov.  Statitistika združenja ICCA ima že vrsto let močan trženjski vpliv, saj razvršča posamezna mesta in države po število dogodkov in udeležencev. Tovrstno zbiranje podatkov omogoča konsistentno primerjavo posameznih kongresnih destinacij v regijskem in svetovnem merilu in sosledno ponuja vpogled na trg mednarodnih znanstveno strokovnih združenj. 

Pri objavi podatkov za ICCA statistiko so upoštevani izključno mednarodni dogodki znanstvenih in strokovnih združenj, ki imajo vsaj 50 udeležencev, za katere beležimo redne ponovitve (se organizirajo na letni, dvoletni ali večletni ravni) in rotirajo med vsaj tremi državami.

V letu 2019 je v svetovnem merilu potekalo rekordno število dogodkov skupaj 13.254, kar je za  317 več kot v letu 2018 in največ doslej. V zadnjih letih beležimo konstantno rast srečanj strokovnih in znanstvenih združenj na svetovni ravni. Evropa je še vedno najbolj zaželena destinacija za mednarodna srečanja. Med mestnimi destinacijami je drugo leto zapored prvo mesto s 237 dogodki zasedel Pariz. Sledi mu Lizbona s 190 dogodki, Berlin (176), Barcelona (156) in Madrid (154). Do desetega mesta sledijo še Dunaj, London, Singapur, Praga in Tokio.

Med državami letos ponovno prvo mesto zasedajo Združene države Amerike z 934 dogodki, sledi jimNemčija (714), Francija (595), Španija (578) in Združeno kraljestvo (567) ter Italija, Kitajska, Japonska, Nizozemska in Portugalska do desetega mesta.

Prilagamo povezavo do sporočila za javnost s strani ICCA združenja: https://bit.ly/2TxvLDh. 

Ponovno zelo dobra uvrstitev Slovenije 

Slovenija se je v evropskem merilu po številu dogodkov uvrstila na odlično 23. mesto s 83 dogodki. Pred nami je Turčija s 97 dogodki, Madžarska z 111 dogodki, Rusija 117 in sosednja Hrvaška z 123 dogodki. Srbija se je letos uvrstila na 26. mesto z 58 dogodki. V svetovnem merilu pa se je Slovenija uvrstila na 44. mestopo številu dogodkov.

Največji obseg je k odlični uvrstitvi na ICCA lestvici, tudi letos doprinesla Ljubljana z 58 dogodki. Ljubljana je z 58. dogodki (enim manj kot lani, ki je bilo rekordno leto za Ljubljano) dosegla 27. mesto v Evropi in 44. na svetu. Tik pred nami po evropski lestvici sta se uvrstila Talin in Lyon (59 dogodkov), za nami pa destinacije Krakov, Zagreb in Valencija (54).

Portorož se je uvrstil na 150 mesto z 8 dogodkiBled pa na 161 mesto z 7 dogodki.

Raziskava ICCA združenja sicer ne zajema vseh mednarodnih dogodkov, ki se dejansko odvijajo v posameznih destinacijah, prav tako ne zajema korporativnih in medvladnih srečanj ter motivacijskih potovanj, ki predstavljajo zelo pomemben del domače in globalne industrije poslovnih srečanj. Kot omenjeno vključuje izključno dogodke mednarodnih združenj z znanstveno strokovno tematiko.

Slovenija že vrsto let beleži zelo dobre rezultate, ki jih velja pripisati kontinuiranemu večanju obsega trženjskih in investicijskih aktivnosti na strani ključnih deležnikov, ki aktivno delujejo na področju pridobivanja mednarodnih znanstveno-strokovnih dogodkov in tudi vseh drugih partnerjev in ambasadorjev, ki vlagajo sredstva, svoj čas in energijo v povečanje prepoznavnosti Slovenije ter nadaljni razvoj kongresno-turistične ponudbe v Sloveniji. 

Veseli nas, da smo v letu 2019 z zagonom Slovenske ambasadorskega programa in lokalnih ambasadorskih klubov vzpostavili platformo Kongresnih ambasadorjev  Slovenije, kar nam omogoča partnersko sodelovanje in pridobivanje novih mednarodnih znanstveno-strokovnih dogodkov za Slovenijo.

Vsi že težko čakamo ponoven zagon gospodarstva in stabilizacijo razmer na svetovnih trgih ter se veselimo ponovne organizacije mednarodnih poslovnih dogodkov in srečanj »v živo«.