Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2023

(po abecednem vrstnem redu priimkov):

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2023

prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut “Jožef Stefan”

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov 2023

prof. dr. Saba Battelino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Andrej Bauer
, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Robert Dominko
, Kemijski Inštitut Ljubljana

prof. dr. Iztok Grabnar
, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Mojca Juriševič
, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Tanja Kersnik Levart
, UKC Ljubljana, Pediatrična Klinika, KO za nefrologijo

prof. Janez Koželj
,
MOL

dr. Andrijana Tivadar
, Slovensko farmacevtsko društvo

dr. Irena Vovk
, Kemijski Inštitut Ljubljana

Marko Vrtovec
, Remigo

izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Barbara Železnik
, Društvo Timing Ljubljana

Intervjuji s kongresnimi ambasadorji in ambasadorkami

Življenjepisi kongresnih ambasadork in ambasadorjev

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2023

prof. dr. Lenarčič je strokovni javnosti je poznan tudi po elitnem mednarodnem simpoziju Advances in Robot Kinematics. Simpozij je zasnoval že kot mlad raziskovalec ter ga prvič organiziral leta 1988 v Ljubljani. Simpozij, ki poteka vsaki dve leti v tujini in v Sloveniji, je vodil vse do danes. Bil je član in tudi vodja programskih odborov okoli 150 mednarodnih konferenc in drugih dogodkov, večinoma organiziranih v tujini, nekatera pa je pripeljal tudi v Slovenijo. Leta 2019 je bil izbran za Delovo osebnost leta v Sloveniji, leta 2022 mu je Am-Cham Slovenia podelila naziv Slovenia Business Leader. Prejel je tudi nagrado "Donald Michie and Alan Turing" za življenjsko delo. Je prejemnik dveh častnih viteških nazivov in je držal najdaljši mandat direktorja v zgodovini Instituta Jožef Stefan.

prof. dr. Jadran Lenarčič

Naziv častnega kongresnega ambasadorja prejme zaradi dolgoletnega delovanja in prizadevanja za organizacijo številnih mednarodnih dogodkov tako doma kot v tujini

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije 2023

prof. dr. Saba Battelino je redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je pri dogodku prevzela vlogo predsednice kongresa.

prof. dr. Saba Battelino

Naziv prejme za: 17. mednarodno srečanje Mediteranskega združenja za otologijo in avdiologijo

Prof. dr. Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, je mednarodno uveljavljen raziskovalec s področja matematike in teoretičnega računalništva, ki je bil član nadzornega odbora konference.

prof. dr. Andrej Bauer

Naziv prejme za: 27. mednarodno konferenco o funkcionalnem programiranju ACM SIGPLAN

prof. dr. Robert Dominko je mednarodno priznan strokovnjak na področju baterij, zato mu je bila zaupana izvedba konference IBA2022 na Bledu. V njegovem imenu nagrado prejema Nataša Jager Radin.

prof. dr. Robert Dominko

Naziv prejme za: Hibridno in virtualno konferenco IBA (International Battery Association)

Iztok Grabnar je redni profesor za področje biofarmacije na Fakulteti za farmacijo in v času dogodka predsednik lokalnega organizacijskega odbora.

prof. dr. Iztok Grabnar

Naziv prejme za: 30. srečanje združenja PAGE (Population Approach Group Europe)

Mojca Juriševič, redna profesorica na Pedagoški fakulteti raziskuje področje motivacije za učenje in psihološke obravnave nadarjenih učencev. Ni naključje, da je vodila mednarodni znanstveni odbor kongresa psihologije.

prof. dr. Mojca Juriševič

Naziv prejme za: 17. Evropski kongres psihologije (ECP 2022)

Dr. Tanja Kersnik Levart je redna profesorica za področje pediatrije. Prevzela je vlogo predsednice srečanja ESPN , ki je potekalo junija 2022 v Ljubljani.

prof. dr. Tanja Kersnik Levart

Naziv prejme za: 54. letno srečanje Evropsko združenje za pediatrično nefrologijo

Prof. Janez Koželj, v času kongresa podžupan Mestne občine Ljubljana, že vrsto let pomembno prispeva k razvoju in spodbujanju kolesarjenja v mestu in širše.

prof. Janez Koželj

Naziv prejme za: Velo-city 2022 Ljubljana

Dogodek sta organizirali Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani in Slovensko farmacevtsko društvo, tridnevnemu dogodku je prisostvovalo preko 240 udeležencev iz 19 različnih evropskih držav in ZDA. Andrijana Tivadar s Slovenskega farmacevtskega društva je uspešno koordinirala organizacijo dogodka.

dr. Andrijana Tivadar

Naziv prejme za: 9. mednarodno konferenco farmacevtskih znanosti

Dr. Irena Vovk, višja znanstvena sodelavka zaposlena v Laboratoriju za prehrambeno kemijo na Kemijskem inštitutu je predsedovala in organizirala mednarodni simpozij s področja separacijskih znanosti.

dr. Irena Vovk

Naziv prejme za: 26. mednarodni simpozij separacijskih znanosti in 25. Mednarodni simpozij za tankoplastno kromatografijo visoke ločljivosti

Marko Vrtovec znanje psihologije in marketinga deli kot coach, predavatelj in svetovalec. Ena redkih stalnic v njegovi karieri je ljubezen do organizacije poslovnih dogodkov, zato je je prevzel vlogo predsednika organizacijskega odbora 17. evropskega kongresa psihologije (ECP 2022).

Marko Vrtovec

Naziv prejme za: 17. Evropski kongres psihologije (ECP 2022)

Dr. Alenka Zvonar Pobirk je izredna profesorica za farmacevtsko tehnologijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Dr. Zvonar Pobirk je uspešno koordinirala organizacijo 9. mednarodne konference farmacevtskih znanosti

izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk

Naziv prejme za: 9. mednarodno konferenco farmacevtskih znanosti

Barbara Železnik, direktorica Timing Ljubljana je v organizacijo maratona vpeta že skoraj od samega začetka in pozna vsak njen segment kot lasten žep. Njeno delo in trud sta prepoznana kot pomembno pri promociji Slovenije kot destinacije za organizacijo mednarodnih športnih dogodkov.

Barbara Železnik

Naziv prejme za: Ljubljanski maraton