Ambasadorji

Kdo so
ambasadorji?

Kongresni ambasadorji / ambasadorke so akademiki, znanstveniki, strokovnjaki, gospodarstveniki, športniki in uspešni posamezniki, ki so strokovnjaki na svojem področju in so ob podpori lokalnih, nacionalnega kongresnega urada in partnerjev pripravljeni promovirati svojo destinacijo in kandidirati za mednarodni dogodek, ki bi ga gostili v Sloveniji.

IZJAVE AMBASADORJEV

"Kot sopredsednik lokalnega organizacijskega odbora letos največjega kongresa v Ljubljani, ESPID 2019, sem se pred tremi leti povezal s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana – KUL , ki mi je nudil profesionalno podporo pri pripravi prijave, kasneje pa tudi pri predstavitvi kongresa in njegovi promociji. Skupaj z izbranim prizoriščem in KUL smo tujim profesionalnim organizatorjem kongresa in vodstvu združenja kot uigran tim predstavili destinacijo na oglednem obisku in v tem duhu bomo sodelovali do zaključka dogodka, na katerem pričakujemo preko 2.000 udeležencev. KUL mi je prav tako nudil podporo pri predstavitvi kandidature in destinacije za kongres združenja EBJIS, ki bo prihodnje leto v Ljubljani. Kongresnim organizatorjem, s sedežem na Danskem, je naše mesto takoj zlezlo pod kožo in že razmišljajo o drugih možnih projektih za Ljubljano."

doc. dr. Marko POKORN

dr. med., spec. pediater in infektolog, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Član Evropskega združenja za otroške infekcijske bolezni - ESPID in Evropskega združenja za okužbe kosti in sklepov - EBJIS)

»Kongresni urad Slovenije je odigral ključno vlogo, da se je naše združenje odločilo za kandidaturo za Evropski kongres medicine športa. Nudil nam je vso strokovno pomoč, da smo izbrali tehničnega organizatorja kongresa (PCO), našli primerno prizorišče za izvedbo dogodka, prav tako nam je pomagal tudi pri pripravi zmagovalne kandidature Slovenije. Z velikim veseljem priporočam Kongresni urad Slovenije vsem, ki imajo možnost kandidirati za mednarodni znanstveno-strokovni dogodek.«

doc. dr. Petra ZUPET

dr.med., prof.šp.vzg., predsednica Združenja medicine športa Slovenije

»V Sloveniji si želimo gostiti več mednarodnih dogodkov z našega znanstveno-raziskovalnega področja. V lanskem letu smo se odločili za oddajo kandidatur za kongresa EuChemS in EuropaCat. Na odločitev za pripravo in oddajo kandidatur je vplivalo dobro sodelovanje, nasvet in predstavitev prednosti tovrstnih dogodkov za Slovenijo in našo stroko s strani Kongresnega urada Slovenije. Kongresni urad Slovenije nam je pomagal tudi pri izboru ustreznega profesionalnega kongresnega urada (PCO-ja) in pridobitvi podpore s strani celotne destinacije. Vsekakor menim, da je za posamezne strokovnjake na svojih strokovnih področjih tovrstno sodelovanje ključnega pomena. Na podlagi pozitivnih izkušenj bomo tudi v prihodnje kandidirali za izbrane strokovne kongrese z našega področja.«

dr. Albin PINTAR

znanstveni svetnik, vodja Odseka za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in predsednik Slovenskega kemijskega društva

»Leta 2006 je Slovenija uspešno gostila 7. Evropski Travma kongres (ETS) v Ljubljani. Po srečanju s Kongresnim Uradom Slovenije in temeljitem razmisleku smo se odločili, da ponovno kandidiramo za mednarodni kongres. Z veseljem delim informacijo, da smo bili uspešni in v Slovenijo pridobili 22. mednarodni kongres ECTES, ki bo v Ljubljano privabil več kot 1.200 udeležencev leta 2021. Kongresni urad Slovenije nam je s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami ter podporo svojih članov nudil vso pomoč v vseh fazah od priprave do oddaje kandidature. Vloga nacionalnega Kongresnega urada je odigrala zelo pomembno vlogo in se veselim nadaljnjega sodelovanja pri novih projektih."

prof. dr. Radko KOMADINA

dr. med., svetnik, specialist splošne in travmatološke kirurgije, predsednik Slovenskega zdravniškega društva in predsednik sekcije skeletna travma in športna medicina v evropskem združenju ESTES