Slovenski ambasadorski program

Vaš partner pri pridobivanju in organizaciji večjih mednarodnih dogodkov.

Namen

Slovenski ambasadorski program ima velik pomen za večji uspeh Slovenije na področju internacionalizacije znanosti, strokovnih ved in gospodarstva. S programom promoviramo Slovenijo kot destinacijo za mednarodne znanstveno strokovne in poslovne dogodke.

Ambasadorji

Kongresni ambasadorji / ambasadorke so akademiki, znanstveniki, strokovnjaki, gospodarstveniki, športniki in uspešni posamezniki, pripravljeni promovirati svojo destinacijo in kandidirati za mednarodni dogodek, ki bi ga gostili v Sloveniji.

Podpora

Kongresni urad Slovenije vam v sodelovanju z lokalnimi kongresnimi uradi in partnerji nudi strokovno, promocijsko in drugo podporo v vseh fazah izvedbe dogodka. To na lokalni ravni zagotavljajo destinacijski ambasadorski klubi, ki so sestavni člen delovanja programa.

Zakaj postati Kongresni ambasador?

Častni naziv kongresnega ambasadorja / ambasadorke Slovenije prinaša nacionalno priznanost in izpostavljenost ter priznanje s strani vaših strokovnih kolegov. Omogočena je promocija vaših dosežkov, priložnosti za mreženje in številne mednarodne povezave, hkrati pa koriščenje vseh podpornih storitev Kongresnega urada Slovenije.

Kongresni ambasadorji Slovenije

Profil ambasadorjev

Predsedniki mednarodnih kongresov

Predsedniki mednarodnih kongresov v zadnjih petih letih in / ali predsedniki lokalnih organizacijskih odborov ali mednarodnih odborov za mednarodne konference, organizirane v zadnjih petih letih.

Vodstveni kader univerz

Vodstveni kader univerz, fakultet, raziskovalnih in razvojnih centrov, ki je pripravljen pomagati pri promociji ambasadorskega programa in identifikaciji potencialnih lokalnih gostiteljev.

Zdravniki, profesorji in strokovnjaki

Zdravniki, profesorji in strokovnjaki z močno mednarodno vpetostjo na svojem področju, s številnimi objavljenimi dokumenti v vodilnih mednarodnih znanstveno-strokovnih revijah.

Predstavniki nacionalnih združenj

Predstavniki nacionalnih združenj, člani izvršnih odborov, znanstvenih
odborov ali drugih teles v mednarodnih in / ali regionalnih mednarodnih združenjih.

Vodje nacionalnih združenj

Vodje nacionalnih združenj, ki so aktivno vključeni v mednarodna združenja in so pripravljeni gostiti mednarodna srečanja, kongrese in konference izbranega združenja.

Politični voditelji

Politični voditelji, ki razumejo pomen razvoja produkta poslovnih srečanj in pomena gostiteljstva mednarodnih znanstveno-strokovnih dogodkov za Slovenijo.

Destinacijski klubi

Partnerji projekta

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image

Sledite nam na družabnih omrežjih