Predstavitev programa

Spoznajte vse prednosti, ki jih prinaša Slovenski ambasadorski program

Slovenski ambasadorski program ima velik pomen za večji uspeh Slovenije na področju internacionalizacije znanosti, strokovnih ved in gospodarstva. S programom promoviramo Slovenijo kot destinacijo za mednarodne znanstveno strokovne in poslovne dogodke.

V Sloveniji želimo gostiti več mednarodnih znanstveno-strokovnih dogokov. Imamo vso potrebno infrastrukturo in izkušene ponudnike, ki lahko izvedejo najbolj zahtevne mednarodne znanstveno strokovne dogodke.

Slovenskim znanstvenikom, zdravnikom, strokovnjakom, gospodarstvenikom, športnikom in drugim posameznikom, ki so aktivni na svojem področju in so člani mednarodnih združenj, ambasadorski program nudi strokovno, promocijsko in drugo podporo pri pridobivanju znanstveno-strokovnih in drugih dogodkov v Slovenijo.

“Slovenija ima v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem, pa tudi športnem okolju, dober ugled. Številni posamezniki s svojim znanjem in predanostjo vsak dan pripomorejo, da se ta ugled povečuje in tako Sloveniji dvigujejo prepoznavnost. Zelo smo veseli, da bo Slovenija naredila korak naprej in ponudila vsem tem posameznikom orodja in rešitve, da bodo pri svojem delu še uspešnejši.”

Miha Kovačič

direktor Kongresni urad Slovenije

»Slovenska turistična organizacija je z veseljem pristopila k partnerskemu sodelovanju pri projektu Slovenski ambasadorski program. Vzpostavitev programa zagotavlja sistematičen in učinkovit pristop za povezovanje najboljšega slovenskega intelektualnega kapitala na področju znanosti, gospodarstva in športa s slovensko kongresno industrijo. Številni posamezniki, po novem kongresni ambasadorji, bodo s svojim znanjem in predanostjo ključno prispevali k večji prepoznavnosti Slovenije, še posebej pa k uspešnemu pridobivanju uglednih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov v naši deželi«.

mag. Karmen Novarlič

vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi na Slovenski turistični organizaciji

Slovenski ambasadorski program je dolgoročen projekt, ki se bo izvajal vsako leto. Kongresni ambasadorji Slovenije so lahko nominirani s strani kolegov, institucij, fakultet ali pa se prijavijo sami.

Vse informacije o Slovenskem ambasadorskem programu na enem mestu