Aktivnosti Slovenskega ambasadorskega programa v letu 2020

Trenutna situacija povezana z virusom COVID-19 vpliva tudi na izvajanje zastavljenih aktivnosti v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa.

Po uspešnem zagonu Slovenskega ambasadorskega programa (SAP) v letu 2019 in podelitvi prvih častnih nazivov 25-im Kongresnim ambasadorkam in ambasadorjem Slovenije, je Kongresni urad Slovenije v sklopu letošnje poslovne borze Conventa 22. januarja organiziral SAP Forum, kjer sta vabljena gosta: prof. dr. Albin Pintar, znanstveni svetnik, vodja Odseka za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in predsednik Slovenskega kemijskega društva ter prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru delila svoje izkušnje pri kandidiranju, organizaciji in izvedbi znanstveno-strokovnih dogodkov. Srečanje je potekalo v znamenju diskusije o izzivih pridobivanja mednarodnih znanstveno-strokovnih dogodkov ter nudenju podpore s strani partnerjev projekta, ki delujejo na različnih področjih kongresne dejavnosti.

Drugi dogodek v letošnjem letu, ki smo ga v okviru projekta nameravali organizirati 1. aprila, smo primorani prestaviti na kasnejši termin. Na dogodku bi vabljena gosta g. Gašper Hrastelj, predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in predstavnika centra IRCAI, predstavila prvi Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (International Research Centre on Artificial Intelligence under the auspices of UNESCO = IRCAI) s sedežem v Ljubljani. Vabljena gosta bi z nami delila več informacij o samem povodu in cilju vzpostavitve globalnega centra umetne inteligence pod okriljem UNESCO v Sloveniji. Center bo postavil Slovenijo v sam vrh globalnega tehnološkega dogajanja. 

Nov termin dogodka bo partnerjem projekta Slovenski ambasadorski program in vabljenim gostom, sporočen naknadno, ko se razmere v Sloveniji ponovno stabilizirajo. 

V mesecu marcu se je Kongresni urad Slovenije z destinacijskimi ambasadorskimi klubi uskladil glede izvajanja aktivnosti v okviru projekta Slovenski ambasadorski program v letošnjem letu in kategorijah Kongresnih ambasadorjev Slovenije 2020. Destinacijska srečanja so bila predvidena v spomladanskem času, vendar se moramo prilagoditi trenutni situaciji in dogodke prestaviti na kasnejše termine. 

Kategorije Kongresnih ambasadorjev Slovenije 2020: 

Predvideno je, da bi v letu 2020 komisija potrdila med 15 – 20 Kongresnih ambasadorjev Slovenije, ki so zaslužni za uspešno promocijo Slovenije v mednarodnem okolju in organizacijo mednarodnih znanstveno-strokovnih dogodkov v Sloveniji. Za leto 2020 se bodo upoštevale kategorije: I (izvedeni dogodki med 2017-2019), III (športni dogodki), IV (mednarodni ambasadorji) in (častni kongresni ambasador). 

KUS je vsem predstavnikom destinacijskih klubov poslal povezavo do obrazca za prijavo ambasadorjev za leto 2020: https://bit.ly/2TV0NUK. Tudi letos bodo kandidate imele možnost predlagati destinacije, kolegi iz institucij, kjer delujejo, lahko pa prijavo izpolnijo tudi sami.

Dogovorjeno je, da bomo za III. kategorijo predlagali v letošnjem letu 4 kandidate povezane s športom. En kandidat bo s strani destinacijskega kluba Portorož. Tri kandidate bodo predlagali s strani destinacijskega kluba Bled in Kranjske Gore. 

Kljub trenutni situaciji na Kongresnem uradu Slovenije iščemo rešitve za uspešno izvedbo aktivnosti SAP projekta. V trenutni situaciji bomo aktivno nadgrajevali bazo slovenskih potencialnih ambasadorjev ter iskali potencialne dogodke za Slovenijo, za prihodnja leta.  Zavedamo se težke situacije vseh naših članov/partnerjev, kot tudi naših ambasadorjev in verjamemo, da bomo tudi to obdobje prebrodili in bomo skupaj samo močnejši. Zato je ključno, da skrbno načrtujemo / pripravimo aktivnosti za obdobje, ko se bomo lahko ponovno »aktivirali«.