Intervju Revije Kongres: Gašper Hrastelj

Gašper Hrastelj
Gašper Hrastelj

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (International Research Centre on Artificial Intelligence = IRCAI) bo deloval pod okriljem UNESCO v Ljubljani. Gre za prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO in bo hkrati tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. V nadaljevanju je intervju z namestnikom generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, kjer smo ga z uredništvom revije Kongres povprašali o novem globalnem centru.

Kako razvito je področje umetne inteligence v Sloveniji? Državna podpora tehnologiji, ki je botrovala k razvoju umetne inteligence, v Sloveniji sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, raziskave in razvoj pa potekajo še danes. Slovenija je bila pravzaprav tudi ena od prvih držav, ki je podprla razvoj umetne inteligence. 

Za pionirja na področju umetne inteligence v Sloveniji velja Institut Jožef Stefan (IJS), kjer so z raziskovanjem Al začeli že leta 1972, skozi leta pa so vzpostavili več raziskovalnih entitet, ki se ukvarjajo z razvojem umetne inteligence, in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer so leta 1981 ustanovili prvi laboratorij (LAI). Danes v Sloveniji na tem področju deluje okrog 30 raziskovalnih organizacij in skoraj 200 raziskovalcev, kar Slovenijo uvršča med vodilne države pri številu raziskovalcev umetne inteligence na prebivalca. Slovenske ustanove, zlasti Inštitut Jožef Stefan in štiri glavne slovenske univerze so dobro povezane z vsemi pomembnimi raziskovalnimi središči umetne inteligence po vsem svetu in so aktivno vključene v številne mednarodne skupnosti in mreže umetne inteligence.

Pred kratkim ste odprli mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO v Sloveniji. Kakšen je namen centra?
Veliko potrditev uspešnega dela na področju umetne inteligence so slovenski znanstveniki dobili v lanskem letu novembra, s tem, ko je UNESCO podprl ustanovitev prvega mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (International Research Centre on Artificial Intelligence = IRCAI). Osnovni cilj IRCAI je združenje držav članic UNESCO in pospešek uresničevanja Ciljev OZN za trajnostni razvoj ob uporabi umetne inteligence.

Namen IRCAI bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav umetne inteligence, reševanja globalnih izzivov s pomočjo tehnologij umetne inteligence, globalnega izobraževanja in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljajo tudi javno-politično (policy) podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence. IRCAI bo vključujoč in bo zato povezoval AI kompetence v Sloveniji, po svetu in vzpodbujal in koordiniral vzpostavljanje podobnih centrov po svetu.

IRCAI bo vladam, mednarodnim organizacijam, pravnim osebam, drugim ustanovam in širši javnosti zagotavljal ustrezno strokovno podporo pri sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Si lahko obetamo tudi obiske tujih strokovnjakov v Sloveniijo in mednarodno sodelovanje in v kakšnih kapacitetah?
IRCAI že danes aktivno in projektno sodeluje s pomembnimi mednarodnimi organizacijami kot so UNESCO, WHO, OECD, EU. Pričakujem, da se bo sodelovanje v bodoče tudi okrepilo. Opaziti je veliki interes do sodelovanja posameznih vlad in raziskovalnih ustanov iz celega sveta.

Ali v prihodnje načrtujete kakšne lokalne ali mednarodne dogodke? 
Načrtujemo večjo mednarodno konferenco o umetni inteligenci, ki jo bo IRCAI organiziral v letu 2021. Prav tako pričakujem, da bo IRCAI organiziral številne dogodke v Sloveniji in drugod po svetu, ko bo fizično udeležbo spet dovolila epidemiološka situacija.


Gašper Hrastelj je namestnik generalne sekretarke Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Gašper se zelo močno zavzema za internacionalizem in diplomacijo. V zadnjih letih je vodilno sodeloval pri 4-letnem procesu za sprejetje UNESCO priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER) in bil glavni koordinator pri organizaciji 2. svetovnega kongresa OER septembra 2017 v Ljubljani. Trenutno Gašper vodi vsa pogajanja in usklajevanja na nacionalni in mednarodnih ravni za ustanovitev prvega Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO = IRCAI.


Intervju je nastal v sodelovanju z revijo Kongres.