Prelomno leto 2019 za področje znanstveno-strokovnih dogodkov

slovenski-ambasadorski-program

Letošnje leto je prelomno leto za slovensko kongresno industrijo. Po dolgih letih prizadevanj Kongresnega urada Slovenije in njegovih članov, je bil letos ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji zagnan projekt Slovenski ambasadorski program. Projekt je zastavljen v skladu z dobrimi praksami v tujini, kjer destinacije beležijo številne uspehe, prav na račun uspešnega vodenja Ambasadorskih programov.

Z vzpostavitvijo tega programa si želimo v Slovenijo privabiti večje število mednarodnih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov. S programom promoviramo Slovenijo kot destinacijo za mednarodne znanstveno strokovne in poslovne dogodke, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, prenos znanja in izmenjavo izkušenj ter omogočajo vzpostavitev dolgoročnih mednarodnih povezav.

Kongresni urad Slovenije upravlja Slovenski ambasadorski program na nacionalni ravni v tesnem sodelovanju z destinacijskimi klubi, ki delujejo na lokalni ravni (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Portorož, Bled, Kranjska Gora).

Slovenski ambasadorski program je znatnega pomena za uspeh Slovenije na področju internacionalizacije znanosti, strokovnih ved in gospodarstva. Slovenskim zdravnikom, znanstvenikom, strokovnjakom, gospodarstvenikom, športnikom in drugim posameznikom, ki so aktivni na svojem področju in so člani mednarodnih združenj, ambasadorski program nudi celotno podporo od pridobivanja do končne izvedbe mednarodnega dogodka. To na lokalni ravni zagotavljajo destinacijski klubi.

Projekt se bo izvajal vsako leto. Na letni ravni so predvideni strokovni in izobraževalni dogodki za obstoječe in potencialne Kongresne ambasadorje Slovenije in partnerje projekta. Namen je izmenjava izkušenj, mreženje, iskanje rešitev in učenje na primerih dobrih praks ob prijetnem druženju. Osrednji letni dogodek bo svečana podelitev častnih nazivov ambasadorjem/kam za tekoče leto. V okviru programa so sredstva namenjena tudi podpori kandidaturam in marketinškim aktivnostim.

Želimo si vzpostaviti platformo Kongresnih ambasadorjev Slovenije, ki pokrivajo različna znanstvena, strokovna, poslovna in druga področja, ki tesno sodelujejo s Kongresnim uradom Slovenije in posameznimi destinacijskimi klubi, saj se zavedamo, da smo lahko le ob tvornem sodelovanju uspešni na konkurenčnem mednarodnem trgu.

Prijazno vabljeni k ogledu predstavitvene publikacije Slovenskega ambasadorskega progama in zloženke partnerjev projekta, ki so skupaj s Kongresnim uradom Slovenijo omogočili izvedbo zastavljenih aktivnosti.

V primeru vprašanj, predlogov in sugestij lahko kontaktirate vodjo projekta Azro Botonjič na: azra.botonjic@slovenia-convention.com.