Slovenski ambasadorki program, drugo srečanje v letu 2020

17. junija 2020 je v Best Western Premier hotelu Slon v Ljubljani, potekalo drugo srečanje Slovenskega ambasadorskega programa (SAP) v letošnjem letu, na katerem so Kongresni ambasadorji Slovenije, partnerji projekta SAP in vabljeni gostje, lahko prisluhnili predstavitvi prvega Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (International Research Centre on Artificial Intelligence under the auspices of UNESCO = IRCAI) s sedežem v Ljubljani. 

Vabljena govornika, g. Gašper Hrastelj, predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in dr. Marko Grobelnik, raziskovalec v laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, izvršni direktor Quintelligence ter digitalni glasnik Slovenije o novostih v razvoju umetne inteligence, kot predstavnik centra IRCAI, sta z vabljenimi gosti delila več informacij o samem povodu in cilju vzpostavitve Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO v Sloveniji. 

Po besedah g. Hrastelja je »namen centra zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav, tehnologije in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljal tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence. Slovenska znanstveno-strokovna skupnost, ki se ukvarja z umetno inteligenco bo s tem pridobila vidnost na področju umetne inteligence, ki rešuje probleme za družbeno dobro. Posredno bomo pridobili nove kanale, ki so bili sedaj težko dostopni za pridobivanje povezav po svetu in priložnosti za financiranje centra, ki jih doslej v raziskovalni in komercialni sferi Slovenija ni imela. Za Slovenijo je to pomembna pridobitev, ker v precej intenzivni tekmi držav za primat in vidnost na področju umetne inteligence pridobiva precej unikatno institucijo, ki naslavlja človeku prijazno plat umetne inteligence in tehnologije nasploh.«

Dr. Grobelnik je udeležencem dogodka prikazal zelo praktične primere načina uporabe platform Event registry in Corona Virus Watch, ki omogočata analiziranje velike količine tekstovnih podatkov.

Event Registry je vodilna svetovna medijsko obveščevalna platforma, ki podjetjem omogoča analiziranje trenutnih in preteklih novic. Razvili so jo na Institutu Jožef Stefan, predvsem v raziskovalne namene, katerega cilj je bil spremljati svetovne medije v realnem času. Dostopna je na povezavi http://eventregistry.org/. Event registry zbere približno pol milijona člankov na dan, iz njih pa identificira od 5 do 10 tisoč dogodkov in nato te dogodke povezuje v zgodbe.

Platforma Coronavirus Watch pa je prva slovenska aplikacija znotraj novega centra Umetne inteligence pod okriljem UNESCO na Institutu Jožef Stefan, ki v realnem času sledi objavam o virusu, posodablja pa tudi podatke o širjenju virusa po svetu.

Vabljeni gostje, so po zaključni predstavitvi, imeli možnost s predstavnikom IRCAI centra izmenjati mnenja o prihodnjem razvoju Slovenije na tem področju. 

Center IRCAI bo  vsekakor postavil Slovenijo v sam vrh globalnega tehnološkega dogajanja. 

Kongresni urad Slovenije se bo s projektom Slovenskega ambasadorskega programa prizadeval tvorno  sodelovati s centrom in njegovimi ustanovitelji. Slovenska industrija srečanj si lahko z ustanovitvijo centra obeta tudi prihod novih dogodkov s področja umetne inteligence. 

Kongresni urad Slovenije je v lanskem letu pričel z izvajanjem projekta Slovenski ambasadorski program (SAP), ki je ključnega pomena za večji uspeh Slovenije na področju mednarodnih poslovnih dogodkov. Z vzpostavitvijo tega projekta si želimo v Slovenijo privabiti večje število mednarodnih znanstvenih, strokovnih in poslovnih dogodkov tudi iz področja umetne inteligence. 

Kongresni ambasadorji, ki so vključeni v SAP, so slovenski znanstveniki, zdravniki, strokovnjaki, gospodarstveniki in druge vplivne osebnosti, ki so vpete v mednarodno znanstveno, strokovno, gospodarsko in športno okolje, vse tiste, ki imajo možnost pridobiti mednarodni poslovni dogodek za Slovenijo. V letu 2019 je naziv Kongresna ambasadorka / ambasador Slovenije prejelo 25 ambasadorjev. Prijave kandidatov za leto 2020 so v teku. 

Projekt se izvaja ob podpori Slovenske turistične organizacije in v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji.