Prve Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2019:

(po abecednem vrstnem redu priimkov):

1.     prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 
2.     Monika Ažman, dipl.m.s., Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih  tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza)
 
3.     prof. dr. Marija Bešter-Rogač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 
4.     Andrej Bibič, Ministrstvo za okolje in prostor
 
5.     izr. prof. dr. Alenka Fikfak, u.d.i.a., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 
6.     Peter Grk, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
 
7.     prof. dr. Marko Hawlina, dr. med. spec. oftalmolog, UKC Ljubljana, Očesna klinika
 
8.     prof. dr. Sandi Klavžar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 
9.     prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva
 
10.  prof. dr. Janez Kovač, Institut Jožef Stefan / Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
 
11.  izr. prof. dr. Samo Kropivnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 
12.  izr. prof. dr. Aleš Kuhar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 
13.  prof. dr. Klavdija Kutnar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 
14.  Štefanija Lukič Zlobec, univ. dipl. ekon., Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci
 
15.  prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., spec. infektologinja, UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
 
16.  prof. dr. Nives Ogrinc, Institut Jožef Stefan
 
17.  Sabina Otoničar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
 
18.  prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 
19.  red. prof. dr. Iztok Podbregar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
20.  izr. prof. dr. Anja Podlesek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
 
21.  prof. dr. Danica Purg, IEDC-Poslovna šola Bled
 
22.  red. prof. dr. Maja Rupnik, dipl. biol., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, NLZOH
 
23.  izr. prof. dr. Vasilka Sancin, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
 
24.  prof. dr. Nataša Tul-Mandić, Porodnišnica Postojna
 
25.  prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Inštitut za Informatiko

Video intervjuji s kongresnimi ambasadorji

Prof. dr. Marko Anderluh je redni profesor za farmacevtsko kemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani z 19-letnimi izkušnjami na pedagoškem in raziskovalnem področju. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela v okviru funkcije visokošolskega učitelja trenutno opravlja funkcijo prodekana za študijsko področje, hkrati pa je podpredsednik Slovenskega farmacevtskega društva. Je aktivni član Evropske federacije za farmacevtsko kemijo (European Federation for Medicinal Chemistry - EFMC). Vodil je in še vedno vodi številne raziskovalne projekte, med katerimi velja izpostaviti vodenje prestižnega EU projekta pridobljenega na razpisu H2020 MSCA-ITN-EJD z naslovom “Multidisciplinary European Joint Doctorate in the Design and Development of Glyco Drugs”.

prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm.

Za organizacijo dogodka: XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry

Monika Ažman je leta 2002 diplomirala kot medicinska sestra. V več kot 30 let dolgi poklicni poti je 20 let delala v kliničnem okolju na različnih deloviščih – intenzivna terapija, hemodializa, kirurgija, urgentni blok in vodila poliklinično dejavnost. Od leta 1993 do 2001 je bila vključena v pedagoško dejavnost kot učiteljica zdravstvene nege in praktičnega izobraževanja na srednji zdravstveni šoli. V tem obdobju se je močno vključila v strokovno stanovsko organizacijo, promocijo zdravja in promocijo nenasilja v zdravstveni negi. Leta 2008 je postala izvršna direktorica strokovne organizacije medicinskih sester in babic Slovenije - Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z mesta izvršne direktorice je bila leta 2016 izvoljena za predsednico Zbornice – Zveze, ki jo vodi še danes.

Monika Ažman, dipl.m.s.

Za organizacijo dogodka: 15. Simpozij zdravstvene in babiške nege – Medicinske sestre in babice – moč za spremembe

Prof. dr. Marija Bešter-Rogač je redna profesorica za področje fizikalne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1988 tudi doktorirala. Dejavna je na širokem področju raztopin elektrolitov ter vpeta v številna mednarodna sodelovanja, evropske (COST - European Cooperation in Science and Technology) in bilateralne projekte. V zadnjem času se posveča predvsem raziskavam ionskih tekočin v raztopinah. Z vabljenimi predavanji je gostovala na številnih tujih univerzah in mednarodnih konferencah. V letih 2013/2017 je vodila komisijo za ženske v znanosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter se zavzemala za pravičnejše razmere za delo na področju znanosti in visokega šolstva.

prof. dr. Marija Bešter-Rogač

Za organizacijo dogodka: 32. konferenca evropskega združenja za raziskave koloidov in vmesnih površin (32nd Conference of European colloid and interface society)

Andrej Bibič, univerzitetni diplomirani biolog, je zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer pokriva področje varstva narave, predvsem strateško načrtovanje, pripravo zakonodaje ter pripravo in vodenje projektov. Na svoji strokovni in poklicni poti se je večino časa ukvarjal z mednarodno usklajenimi pristopi ohranjanja živali, ki se selijo, zlasti ptic in morskih sesalcev. Najprej se je kot strokovni sodelavec Federacije EUROPARC v Nemčiji ukvarjal z izboljšanjem upravljanja zavarovanih območij (narodnih in naravnih parkov, biosfernih rezervatov) v evropskih državah, nato pa kot direktor DOPPS – BirdLife Slovenije z ohranjanjem ptic. Od leta 2001 na ministrstvu dela tudi na izvajanju mednarodnih sporazumov za ohranjanje selitvenih vrst živali, katerih pogodbenica je Republika Slovenija. Eden takih sporazumov je tudi Mednarodna komisija za kitolov, katerih zasedanja je pripeljal v kongresna centra v Sloveniji, med leti 2014 in 2018 skupaj šestkrat.

Andrej Bibič

Za organizacijo dogodka: 65. Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov

V arhitekturno in urbanistično strokovno ter raziskovalno delo se je izr. prof. dr. Alenka Fikfak vključevala že v času študija, nato pa ga neprekinjeno nadaljevala v sodelovanju z različnimi nosilci slovenskih znanstveno raziskovalnih projektov. Je glavna urednica znanstvene revije 'IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora'. Vsebina njenih projektov je vezana predvsem na prostorsko in urbanistično načrtovanje, s posebnim poudarkom na proučevanju razvoja sistemov poselitve, prostorskih pojavov naselij, vrednot tradicionalnega prostora in odnosa do kulture okolja ruralnega in urbanega prostora. Od leta 2009 je predstojnica katedre za urbanizem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. V letu 2019 je vodila skupino študentov urbanizma in arhitekture Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, ki so skupaj s študenti Univerze Tsinghua (Kitajska) prejeli 2. nagrado za izvedbo pavilijona v okviru mednarodnega natečaja 2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop.

izr. prof. dr. Alenka Fikfak, u.d.i.a.

Za organizacijo dogodka: Public spaces for local life / A joint event of EU Human Cities and AESOP Thematic Group Public Spaces and Urban Cultures

Peter Grk je generalni sekretar Blejskega strateškega foruma od leta 2015. Pred tem je zasedal razne pozicije znotraj sistema Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, med drugim je bil zunanjepolitični svetovalec premiera vlade, svetovalec v Kabinetu zunanjega ministra, še vedno pa opravlja funkcijo Nacionalnega koordinatorja Republike Slovenije za Zahodni Balkan. V tujini je služboval na Veleposlaništvih Republike Slovenije v Ankari in Kopenhagnu, opravljal funkcijo političnega koordinatorja na Misiji Republike Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku in v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji leta 2008 v Bruslju predsedoval Odboru za civilno krizno upravljanje EU.

Peter Grk

Za organizacijo dogodka: Blejski strateški forum (Bled Strategic Forum)

Prof. dr. Marko Hawlina, je specialist oftalmolog in redni profesor oftalmologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlen je na očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer vodi dejavnosti za prirojene bolezni mrežnice in nevro-oftalmologijo. V svoji strokovni poti je bil predstojnik katedre za oftalmologijo, nacionalni koordinator za specializacijo iz oftalmologije in predsednik Združenja oftalmologov Slovenije. Je predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo pri Ministrstvu za zdravje in predsednik sveta za izobraževanje in mentor programa mladih oftalmologov Evropskega združenja za oftalmologijo. Je tudi vodja raziskovalne skupine očesne klinike. Je redni član Slovenske medicinske akademije in Evropske akademije znanosti in umetnosti in častni član treh evropskih nacionalnih oftalmoloških združenj. Je tudi vodja raziskovalne skupine očesne klinike, prav tako je bil mentor pri 12 zaključenih doktoratih. Za svoje dosežke na pedagoškem področju je prejel številna prestižna priznanja in nagrade.

prof. dr. Marko Hawlina

Za organizacijo dogodkov: 13th Meeting of European Neuroopthalmological Society (EUNOS 2015) in 53rd Symposium of International Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV 2015)

Raziskovalno področje prof. dr. Sandija Klavžarja je diskretna matematika ter njene uporabe na drugih področjih. Osrednje teme njegovih raziskav so grafovski produkti, metrična teorija grafov, grafovske invariante, kemijska teorija grafov, teorija Hanojskega stolpa ter grafovski algoritmi. Bil je predstojnik Oddelka za matematiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, član senata iste fakultete ter član senata Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. V letih 2003-2007 je bil predstojnik Oddelka za matematiko na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM) v Ljubljani, med letoma 2007 in 2010 je bil strokovni vodja na IMFM. Med letoma 2010 in 2012 je bil predsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Od leta 2011 dalje je podpredsednik International Academy of Mathematical Chemistry. Je urednik revij Discrete Applied Mathematics, Ars Mathematica Contemporanea in Discussiones Mathematicae Graph Theory ter član uredniških odborov številnih drugih revij. Je tudi recenzent za večino vodilnih revij s področja diskretne matematike in širše.

prof. dr. Sandi Klavžar

Za organizacijo dogodkov: 8th Slovenian Conference on Graph Theory in satelitski dogodek 11th Meeting of the International Academy of Mathematical Chemistry

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva in predsednik sekcije skeletna travma in športna medicina v evropskem združenju ESTES, je bil letos nominiran kot prvi častni Kongresni ambasador Slovenije. S svojo zavzetostjo je pripomogel k večji prepoznavnosti vloge in pomena Kongresnega urada Slovenije in njegovih patnerjev znotraj zdravniške stroke, kakor tudi predstavitve pomena Slovenskega ambasadorskega programa. Prof. dr. Komadina je tudi predsednik lokalnega organizacijskega odbora 22. mednarodnega evropskega Travma kongresa ECTES, ki bo leta 2021 v Ljubljano privabil več kot 1.000 udeležencev.

prof. dr. Radko Komadina, dr. med.

Za organizacijo dogodka: 7. Evropski travma kongres (7th European Trauma Congress)

Prof. dr. Janez Kovač je višji znanstveni svetnik zaposlen na Institutu Jožef Stefan na Odseku za tehnologijo površin in optoelektroniko. Je tudi predavatelj na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Ukvarja se s preiskavami površin trdnih materialov in tankih plasti, s fiziko plazme, vakuumsko znanostjo in razvojem novih analiznih metod. Od leta 2003 je predsednik Društva za vakuumsko tehniko Slovenije, ki je zelo aktivno in mednarodno prepoznavno. Društvo organizira številna strokovna in znanstvena srečanja tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru.

prof. dr. Janez Kovač

Za organizacijo dogodkov: Združena vakuumska konferenca in Evropski vakuumski kongres

Samo Kropivnik je izredni profesor za področje družboslovne metodologije na Univerzi v Ljubljani, zaposlen na Fakulteti za družbene vede UL. Sodeloval je oziroma sodeluje pri izvedbi različnih predmetov z metodološko, raziskovalno, analitsko oziroma informatično vsebino na večih domačih in tujih dodiplomskih ter podiplomskih in doktorskih študijskih programih. Njegovo osnovno raziskovalno področje je kreativna uporaba različnih raziskovalnih pristopov, od uveljevljenih multivariatnih metod do klasičnih kvalitativnih pristopov, s poudarkom na metodoloških vidikih. Od leta 2001 dalje je predstavnik ECPR (European Consortium for Political Research) za Slovenijo. Od konca leta 2008 do leta 2015 je bil akademski koordinator ECPR Summer School in Methods and Techniques. Je aktualni prodekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za razvoj, kakovost in mednarodno sodelovanje.

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Za organizacijo dogodka: Summer school in Methods and Techniques

Iz. prof. dr. Aleš Kuhar je zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje in predava na različnih aktualnih področjih ekonomike živilske industrije, obnašanja potrošnikov na področju prehranjevanja, razvoja novih izdelkov ter ekonomskega modeliranja. Sodeloval je v številnih mednarodnih in nacionalnih znanstvenoraziskovalnih projektih, predaval na konferencah in seminarjih ter svetoval vladam, institucijam in podjetjem. Je član strokovnih panelov pri Bio-based Industries Joint Undertaking in Research Executive Agency Evropske komisije. Pogosto svetuje in usmerja delovanje zagonskih podjetij na področju hrane in kmetijstva in mentorsko podpira študente Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pri podjetniških podvigih.

izr. prof. dr. Aleš Kuhar

Za organizacijo dogodka: Kongres evropskega združenja agrarnih ekonomistov: Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies

Prof. dr. Klavdija Kutnar je na Univerzi na Primorskem zaposlena od leta 2003. Februarja 2018 je bila izvoljena v naziv redna profesorica za področje Matematika in v naziv znanstvena svetnica. Od leta 2012 je dekanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Je predstojnica Oddelka za matematiko Inštituta Andreja Marušiča Univerze na Primorskem (UP IAM) in pomočnica direktorja UP IAM za področje znanstveno-raziskovalnega dela. Raziskovalno se ukvarja z algebraično teorijo grafov. Med znanstveno-raziskovalnimi dosežki velja posebej izpostaviti njen doprinos k reševanju odprtega problema o obstoju hamiltonskih poti in ciklov v točkovno tranzitivnih grafih ter rezultate o strukturnih lastnostih posebnih družin simetričnih grafov. Marca 2019 je bila s strani Vlade RS imenovana za predsednico Sveta RS za visoko šolstvo. Maja 2019 je bila izvoljena za naslednjo rektorico Univerze na Primorskem. Mandat bo nastopila konec novembra letos.

prof. dr. Klavdija Kutnar

Za organizacijo dogodka: Graphs, groups, and more: celebrating Brian Alspach`s 80th birthday

Štefanija Lukič Zlobec je bil kot diplomirana ekonomistka zadnjih dvajset zaposlena na Ministrstvu za finance v Uradu RS za nadzor proračuna in na kontaktni točki Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). Njen mož Jaša Zlobec je začel kazati simptome Alzheimerjeve bolezni preden je dopolnil 50 let. To je bil velik udarec za njeno družino, ki pa je takrat niso prepoznavali. Ko je videla, kakšen je vpliv te bolezni na bolnika (njenega moža) in osebe, ki so mu blizu, in na pobudo moževega zdravnika dr. Aleša Kogoja, psihiatra in ustanovitelja društva Spominčica, je poiskala informacije pri Alzheimer Europe (AE) in takoj vložila kandidaturo za članstvo Slovenije. V okviru Spominčice je bila že od samega začetka zelo aktivna in pomagala družinam oseb z demenco. Potem, ko je bila leta 2012 izvoljena za podpredsednico Združenja Spominčice, je bila leta 2014 izvoljena za predsednico. V vseh letih si je izjemno prizadevala za ozaveščanje javnosti o demenci. Spominčica je postala polnopravni član AE leta 2012, skupščina AE pa jo je leta 2014 izvolila v upravni odbor AE. Leta 2018 jo je predsednik Republike Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge, ki ga je prejela za izjemno požrtvovalno delo z obolelimi za demenco in njihovimi svojci v okviru združenja Spominčica.

Štefanija Lukič Zlobec, univ. dipl. ekon.

Za organizacijo dogodka: 25th Alzheimer Europe Conference »Dementia: putting strategies and research into practice«

Prof. dr. Mojca Matičič je specialistka interne medicine in specialistka infektologije ter redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljeni specializaciji se je dodatno izpopolnjevala v tujini, med drugim tudi na Royal Free Hospital in Middlesex Hospital v Londonu. Pri svojem kliničnem delu vodi Ambulanto za virusne hepatitise in Ambulanto za spolno prenosljive okužbe na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Je vodja Nacionalne ekspertne skupine za virusne hepatitise in soavtorica nacionalne strategije celostnega obvladovanja okužbe z virusom hepatitisa C ter nacionalnih priporočil za obvladovanje hepatitisa C pri uporabnikih drog v programih nadomestnega zdravljenja. Svetovna zdravstvena organizacija je slovenski model obvladovanja hepatitisa C prepoznala kot primer dobre prakse v svetovnem merilu.

prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., spec. infektologinja

Za organizacijo dogodka: CEE Meeting on Viral Hepatitis and HIV Co-infection

Prof. dr. Nives Ogrinc je kot pomočnica vodje odseka in vodja skupine za Organsko biogeokemijo zaposlena na Odseku za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan. Njeno delo odlikuje interdisciplinarni pristop, kjer že več kot dvajset let uporablja stabilne isotope lahkih elementov na različnih področjih raziskav kot so razumevanja procesov in mehanizmov v okolju, živilstva in prehrane, hidrologije, fizikalne in analizne kemije, metrologije in posega tudi na področje družboslovnih raziskav – arheologije. Trenutno deluje kot redna profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana ter gostujoča profesorica na Univerzi v Parmi (Italija). Odmevnost njenega dela ne dokazuje samo visoko število znanstvenih objav in citatov, ampak tudi številna sodelovanja z raziskovalnimi skupinami na slovenskih in tujih univerzah ter inštitutih. V letu 2016 je postala predsednica mednarodne organizacije International Association of Sediment Water Interface in članica mednarodnega nadzornega odbora organizacije International Society for Environmental Biogeochemistry (ISEB).

prof. dr. Nives Ogrinc

Za organizacijo dogodka: 22nd International Symposium on Environmental Biogeochemistry

Sabina Otoničar je diplomirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer Sociologija. Leta 1998 je v okviru projekta za revitalizacijo podeželja organizirala mednarodni poletni tabor. Leta 2004 je vodila podporno službo za organizacijo mednarodne konference XXIV International Social Network Conference – Sunbelt 2004 v Portorožu. Med leti 2007 in 2015 je skupaj z Evropskim združenjem za politološke raziskave (ECPR) vodila poletno šolo Methods and Techniques na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Mednarodna poletna šola je bila namenjena predvsem magistrskim in doktorskim študentom, predavateljem in raziskovalcem političnih, družbenih ter drugih ved. V okviru poletne šole se je med 250 in 300 udeležencev iz držav Evropske unije, ZDA, Azije in Afrike udeležilo 22-25 tečajev, na katerih so o široki paleti kvalitativnih, kvantitativnih in združenih metodoloških pristopov znanstvenega raziskovanja, predavali vodilni raziskovalci in znanstveniki z evropskih in ameriških univerz.

Sabina Otoničar

Za organizacijo dogodka: Summer school in Methods and Techniques

Prof. dr. Rado Pišot je redni profesor za področje kineziologije in znanstveni svetnik. Med leti 2003 in 2007 je bil prvi dekan novonastale Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, med leti 2007 in 2011 je bil prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem, med leti 2013 in 2016 pa je bil direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS). Od decembra 2016 je direktor samostojnega javnega raziskovalnega zavoda, Znanstvenega-raziskovalnega središča Koper. Bil je ustanovitelj in med leti 2004 in 2013 predstojnik Inštituta za Kineziološke raziskave ZRS ter član Znanstvenega sveta UP ZRS. Bil je pobudnik ustanovitve Univerze na Primorskem. Za svoje znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na področju kineziologije ter pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa je bil leta 2013 nagrajen z Bloudkovo plaketo. Poleg raziskovalnega dela je dr. Pišot kot visokošolski učitelj, redni profesor za področje kineziologije vpet tudi v izobraževalni proces na več univerzah doma in v svetu. Kot vabljen predavatelj je izvedel številna plenarna predavanja doma in po svetu.

prof. dr. Rado Pišot

Za organizacijo dogodka: Child in Motion – International Scientific Conference

Red. prof. dr. Iztok Podbregar je trenutno dekan na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njegov osnovni poklic je pilot nadzvočnih vojaških letal in ima med drugim več kot tisoč ur samo v nadzvočnem letenju. Bogate vodstvene izkušnje je pridobil na različnih položajih v gospodarstvu, javni upravi in državni upravi. Je General Slovenske vojske, bivši Načelnik Generalštaba Slovenske vojske, bivši Državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, bil je svetovalec za nacionalno varnost dr. Janeza Drnovška, kot Predsednika Vlade RS in Predsednika Republike Slovenije. Bil je tudi direktor SOVE in dolgoletni sekretar za nacionalno varnost Vlade RS. Je član številnih strokovnih, znanstvenih nacionalnih in mednarodnih združenj, objavlja v priznanih domačih in tujih revijah, zbornikih in monografijah ter praktična in akademska znanja z odliko prenaša na mlade generacije v akademskem okolju in širše.

red. prof. dr. Iztok Podbregar

Za organizacijo dogodka: 36. Mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti (36th International Conference on Organizational Sciences Development)

Izr. prof. dr. Anja Podlesek je izredna profesorica za psihološko metodologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s kognitivno psihologijo, vidnim zaznavanjem, merjenjem v psihologiji in razvojem psiholoških testov, kot metodologinja pa sodeluje tudi v raziskavah s področja zdravstvene psihologije, razvojne in pedagoške psihologije. Je vodja raziskovalnega programa pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije »Kognitivni in nevroznanstveni vidiki kognicije« in (so)avtorica preko 80 znanstvenih in strokovnih člankov ter 50 knjig ali knjižnih poglavij. Predseduje Nacionalnemu odboru za podeljevanje Evropskega certifikata iz psihologije – EuroPsy. Leta 2017 je prejela zlato plaketo, ki jo Univerza v Ljubljani podeljuje za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze.

izr. prof. dr. Anja Podlesek

Za organizacijo dogodka: Psihološka konferenca Alpe Adria 2018 (13th Alps Adria Psychology Conference)

Prof. dr. Danica Purg je direktorica in dekanja IEDC - Poslovne šole Bled in predsednica mednarodnega združenja za razvoj managementa CEEMAN, ki povezuje 230 managerskih šol iz 54 držav. Je tudi direktorica Evropskega centra za voditeljstvo, ki ima sedež pri IEDC - Poslovni šoli Bled. Njeno področje dela kot predavateljice in svetovalke zajema voditeljstvo, stile vodenja in osebni razvoj managerjev s posebnim poudarkom na razvoju voditeljev s pomočjo inspiracije, izhajajoče iz umetnosti in drugih poklicev. Za svoje izjemne dosežke na področju mednarodnega poslovnega izobraževanja je prejela številna mednarodna priznanja. Je članica Mednarodne akademije za management, častna doktorica na večih mednarodnih univerzah in prejemnica dveh častnih profesorskih nazivov. Je tudi članica številnih svetovalnih odborov doma in v tujini, med drugim uglednih poslovnih šol v Južni Afriki, na Kitajskem in v Franciji. Prav tako je znana po svojem delu na področju filantropije. Je članica upravnega odbora Slovenske filantropije ter sponzorica različnih prireditev in ustanov.

prof. dr. Danica Purg

Za organizacijo dogodka: Letni predsedniški forum

Prof. dr. Maja Rupnik je mikrobiologinja, ki znanstveno in pedagoško deluje na dveh inštitucijah. Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru predava študentom medicine ter vodi Katedro za mikrobiologijo, na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pa vodi Oddelek za mikrobiološke raziskave. Je predsednica Slovenskega mikrobiološkega društva ter prejemnica nagrad za svoje raziskovalno delo, med drugim Zoisovega priznanja leta 2014. Čeprav njeno raziskovalno delo pokriva različne teme, od črevesne mikrobiote do raziskav mikroorganizmov v hrani, je svetovno uveljavljena predvsem na področju raziskav bakterije Clostridium difficile. V tej vlogi je že leta 2004 v Kranjski Gori organizirala manjši kongres First International Clostridium difficile Symposium (ICDS). Udeležile so se ga skupine raziskovalcev z vsega sveta, ki so se kakorkoli ukvarjale s to bakterijo. Raziskave povezane s to bakterijo so z leti postale zelo odmevne, skupnost raziskovalcev in klinikov pa se je povečala.

red. prof. dr. Maja Rupnik, dipl. biol.

Za organizacijo dogodka: International Clostridium difficile Symposium

Izr. prof. dr. Vasilka Sancin je profesorica mednarodnega prava in predstojnica Katedre za mednarodno pravo ter Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi članica Odbora Združenih narodov za človekove pravice in kot arbitra članica biroja Sodišča za spravo in arbitražo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Imenovana je bila tudi za ekspertko mehanizma za človekove pravice OVSE. Poleg članstva v več mednarodnh profesionalnih združenjih, je tudi predsednica Društva za mednarodno pravo za Slovenijo, ki je član mednarodnega Združenja za mednarodno pravo (International Law Association) in članica njegovega izvršnega odbora, članica protikorupcijske akademske iniciative ACAD Pisarne Združenih narodov za droge in kriminal, članica Evropskega pravnega inštituta (European Law Institute) in Evropskega centra za odgovornost zaščititi (European Centre for Responsibility to Protect). Kot gostujoča profesorica ali vabljena gostja predava na številnih univerzah in institucijah v tujini, je članica domačih in tujih uredniških odborov ter avtorica ali soavtorica oziroma urednica številnih knjig in člankov na področju mednarodnega prava.

izr. prof. dr. Vasilka Sancin

Za organizacijo dogodka: Third Responsibility to Protect in Theory and Practice Conference

Dr. Nataša Tul Mandič je bila 5 let predstojnica kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, sedaj pa je vodja centra za nosečnice v bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo v Postojni. Je članica ekipe slovenskih raziskovalcev, ki so prvi na svetu z raziskavo potrdili povezavo med virusom zika in poškodbami možganov pri še nerojenem otroku. S podrobnimi genetskimi in patološkimi raziskavami ploda so potrdili, da je bila za velike poškodbe možganov odgovorna okužba nosečnice z virusom zika, ki je prek posteljice vstopil v plod. Uspelo jim je pridobiti tudi popolni genomski zapis virusa, kar je pomembno za nadaljne raziskave. V 90ih letih prejšnjega stoletja pa je v Londonu sodelovala pri razvoju sestavljenega presejanega testa za odkrivanje plodov s kromosomskimi nepravilnostmi. Test, ki ga žargonsko imenujemo »nuhalna svetlina in dvojni test«, je uvedla v Sloveniji. Danes ga ima že okoli 90 % nosečnic in zgodnje odkrivanje Downovega sindroma je danes zelo učinkovito.

prof. dr. Nataša Tul-Mandić

Za organizacijo dogodka: The Fetal Medicine Foundation World Congress

Prof. dr. Tatjana Welzer je redna profesorica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Na Inštitutu za informatiko je vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije. Njeno raziskovalno delo zajema številna raziskovalna področja, od podatkovnih baz, kibernetske varnosti do medkulturne komunikacije in raziskovanja v izobraževanju. Sodelovala je v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Večino mednarodnih projektov je financirala Evropska komisija prek različnih programov Erasmus. Tako je bila med drugimi nacionalna koordinatorka za projekte ELLEIC, PRAXIS, SALEIE, I-ACE in Blended - AIM ter dvostranske mednarodne projekte z ZDA, Srbijo, Španijo, Portugalsko, Poljsko, Češko, Turčijo, Finsko in Združenim kraljestvom. Trenutno vodi slovensko raziskovalno skupino v okviru projekta CONCORDIA, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Obzorja 2020. Znotraj omenjenega projekta v Laboratoriju za podatkovne tehnologije teče tudi projekt CyberSec4Europe. Konec leta 2019 začenja še z raziskovalnim delom na dveh novih projektih InSign in CiC, pod koordinatorstvom partnerjev iz Nemčije (In Sign) in Združenega kraljestva (CiC).

prof. dr. Tatjana Welzer Družovec

Za organizacijo dogodkov: EJC 2015 - (European – Japanese) International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, SQAMIA 2015 - Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement and Applications, KMO 2015 - International Conference on Knowledge Management in Organizations, LTEC 2015 - International Workshop on Learning Technology for Education in Cloud, ERACON 2017 - Erasmus Congress and Exhibition, EAPRIL 2018 - European Association for Practitioner Research on Improving Learning