Prvo srečanje Slovenskega ambasadorskega programa v letošnjem letu

1. februarja 2023 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v sklopu 15. poslovne borze Conventa potekalo prvo srečanje kongresnih ambasadorjev, partnerjev in podpornikov projekta. Namen srečanja je bila poglobitev odnosov in iskanje novih rešitev pri organizaciji dogodkov glede na aktualne trende. 

Udeleženci so v uvodnem delu lahko prisluhnili predstavitvam destinacijskih predstavnikov šestih destinacij (Ljubljana, Maribor, Portorož, Bled, Kranjska gora, Vipavska dolina). Vsaka izmed destinacij omogoča organizacijo in izvedbo najzahtevnejših mednarodnih dogodkov.  Poleg destinacijskih predstavitev, je mag. Dušica Todorovič iz Cankarjevega doma predstavila načine podpore in delovanja PCO agencij, ki so izjemnega pomena pri izvedbi in uspehu velikih mednarodnih dogodkov.

Vabljena govorka izr. prof. dr. Mojca Benčina je predstavila prihajajoči projekt gradnje centra za tehnologije genske in celične terapije – CTGCT. V novem centru, katerega bo ustanovil Kemijski inštitut, bodo razvijali tehnologije za pripravo naprednih zdravil, do začetka kliničnih raziskav za zdravljenje bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil.  S tem želijo izkoristiti znanstveni potencial, ki že obstaja v Sloveniji, ter dolgoročno omogočiti boljše možnosti preživetja in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.
Manca Jurca iz podjetja Climate Partner pa je udeležencem srečanja predstavila vpliv dogodkov na okolje, z namenom bolj odgovornega in trajnostnega pristopa k dogodkom.

V letu 2023 se v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa načrtuje več aktivnosti namenjenih Kongresnim ambasadorjem Slovenije z namenom poglobitve odnosov z ambasadorji in predstavitve novih produktov, primernih za mednarodne znanstveno-strokovne, športne in druge strokovne dogodke.

Vse aktivnosti ambasadorskega programa bodo objavljene na spletni strani.

Slovenski ambasadorski program trenutno povezuje 81 ambasadorjev, uspešno mednarodno vpetih posameznikov, ki preko mednarodnih dogodkov, ki jih organizirajo v Sloveniji, soustvarjajo uspehe Slovenije kot kongresne destinacije. Kongresni urad Slovenije vodi program ob podpori Slovenske turistične organizacije in v sodelovanju s šestimi destinacijskimi klubi ter partnerji projekta.

Na Kongresnem uradu Slovenije smo veseli, da se je srečanja udeležilo 25 podpornikov in partnerjev projekta, ter kongresnih ambasadorjev iz preteklih let. Z organizacijo tovrstnih srečanj in kratkih izobraževanj bomo v prihodnje krepili vezi znotraj programa, ter razvijali potencial ambasadorskega programa.

Preberite tudi

Na poslovnem forumu v Luksemburgu v ospredju turizem, vesoljski sektor in lesarstvo

Ob obisku predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba v...

Prijave letošnjih kandidatov za Kongresne ambasadorje 2023 so odprte

Prijave za letošnje Kongresne ambasadorje Slovenije so že odprte....

Maribor med top 3 najboljšimi evropskimi destinacijami v 2023!

V tekmovanju za najboljšo evropsko destinacijo v letu 2023 je...

V Sloveniji bo zrasel Center za tehnologije genske in celične terapije

Načrti Kemijskega inštituta za ustanovitev Centra za tehnologije genske...

Napoved prvega srečanja Slovenskega ambasadorskega programa v letu 2023 – 1. februar 2023

Slovenski ambasadorski program, ki poteka pod okriljem Kongresnega urada...