Prijave za nominacijo Kongresnih ambasadorjev Slovenije 2021 so odprte

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije
Photo: Marko Delbello Ocepek

Na pobudo Kongresnega urada Slovenije (KUS), ob podpori Slovenske turistične organizacije (STO) in v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana (KUL) in partnerji projekta, smo v letu 2019 ustanovili Slovenski ambasadorski program (SAP), ki organizatorjem mednarodnih dogodkov skuša pomagati pri pridobivanju, organizaciji in izvedbi tovrstnih dogodkov v Sloveniji. 

Od marca lansko leto smo bili priča številnim omejitvam in spremembam pri načrtovanju mednarodnih dogodkov. Tako ponudniki kot organizatorji so se bili primorani prilagoditi in skupaj iskati rešitve pri organizaciji znanstveno-strokovnih dogodkov. 

Kljub vsem omejitvam uspešno izvajamo vse načrtovane aktivnosti v sklopu projekta Slovenski ambasadorski program. 

Trenutno smo v fazi zbiranja prijav za nominacije Kongresnega ambasadorja / ambasadorke Slovenije za leto 2021. 

Za leto 2021 se bodo upoštevale kategorije: 

I. kategorija: izvedeni dogodki med 2018-2019 ter izvedeni dogodki v letu 2020, če so bili načrtovani v živo, vendar zaradi COVID-19 izvedeni v spletni, hibridni ali virtualni različici

III. kategorija:  športni in drugi strokovni dogodki ter

V. kategorija: častni kongresni ambasador/ambasadorka Slovenije

Kategorija II., kamor uvrščamo ambasadorje, ki imajo interes kandidirati za prihodnje dogodke in pridobijo materialno pomoč s strani destinacijskega kluba ali projekta SAP in kategorija IV., kamor spadajo mednarodni kongresni ambasadorji, ki so izvedli dogodek v Sloveniji ali priznani slovenski strokovnjaki v tujini, za letos ni predvidena. V primeru prijave kandidatov, ki spadajo v eno od teh dveh kategorij, bo komisija odločala o možnostih uvrstitve v letošnje leto. 

KUS je vsem predstavnikom destinacijskih klubov poslal povezavo do obrazca za prijavo ambasadorjev za leto 2021. Tudi letos bodo kandidate imele možnost predlagati destinacije, institucije v katerih posamezniki delujejo, lahko pa prijavo izpolnijo tudi sami.

Letošji nominiranci so lahko zdravniki, znanstveniki, profesorji, raziskovalci, znanstveno strokovni delavci, športniki in drugi posamezniki, ki so pripomogli k internacionalizaciji Slovenije. Pogoj je, da je nominiranec v destinaciji organiziral znanstveno-strokovni ali poslovni dogodek z minimalno 100 udeleženci, katerih polovica je prišla iz tujine. V tem letu bomo upoštevali dogodke organizirane v obdobju od leta 2018 do vključno 2019. Prednost imajo dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih oz. svetovnih združenj, ki so v izbrano destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. 

Prav tako, se lahko prijavijo posamezniki, ki so v letu 2020 organizirali znanstveno-strokovni dogodek, ki je bil prvotno načrtovan v živo v letu 2020, vendar je zaradi razglasitve epidemije COVID-19 izvedba potekala v spletnem formatu. Upoštevajo se znanstveno-strokovni dogodki z minimalno 200 udeleženci – od tega vsaj polovica iz tujine, ki so zaradi izbruha epidemije COVID-19 potekali hibridno, spletno ali virtualno v letu 2020. Prednost imajo dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih / svetovnih združenj, ki so znatnega mednarodnega pomena za razvoj stroke.

Za pridobitev vaših predlogov nominirancev smo pripravili poseben spletni obrazec. Predloge bomo zbirali do 31. julija t.l. 

Kaj so imeli o Slovenskem ambasadorskem programu povedati Kongresni ambasadorji Slovenije 2020 si lahko pogledate na povezavi.

Podelitev priznanj Kongresni ambasador/ambasadorka Slovenije za leto 2021 bo predvidoma 18. novembra 2021.

V primeru vprašanj, predlogov in sugestij se lahko obrnete na: azra.botonjic@slovenia-convention.com.