Častni naziv Kongresni ambasador / ambasadorka Slovenije 2021 prejelo 17 izjemnih posameznikov

Kongresni urad Slovenije je 17. novembra 2021 izvedel spletni dogodek v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa, na katerem je predstavil letošnje Kongresne ambasadorke in ambasadorje Slovenije, ki so s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke. Slovenski ambasadorski program je zaživel v v letu 2019 ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in številnimi sodelujočimi partnerji. Danes Slovenski ambasadorski program šteje 67 ambasadorjev in ga podpira 12 partnerjev iz cele Slovenije.

Svečana podelitev častnih nazivov kongresnim ambasadorjem in ambasadorkam Slovenije je zaradi epidemioloških razmer potekala preko spleta iz Štihove dvorane v Cankarjevem domu, kjer se je izpostavilo letošnje dobitnike priznanj in se jim zahvalilo za vložen trud pri organizaciji mednarodnih dogodkov in promociji Slovenije kot kongresne destinacije.

Vse udeležence spletnega dogodka je v uvodnem nagovoru pozdravila gostiteljica Tadeja Pivc Coudyser, direktorica Kongresnega urada Slovenije, nagovorili pa sta jih tudi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije in mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana – ustanov, ki sta večinsko omogočili izvedbo včerajšnje podelitve, seveda tudi ob podpori 12 partnerjev projekta.

Direktorica Kongresnega urada Slovenije, Tadeja Pivc Coudyser. Foto: Marko Delbello Ocepek
Direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Maja Pak. Foto: Marko Delbello Ocepek
Direktorica Turizma Ljubljana, mag. Petra Stušek. Foto: Marko Delbello Ocepek

Priznanje vsem letošnjim Kongresnim ambasadorjem/ambasadorkam so letos izkazali tudi  predstavniki destinacijskih klubov Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Vipavska dolina, Portorož, Bled in Kranjska Gora.

V sklopu dogodka so bili predvajani krajši intervjuji z letošnjimi Kongresnimi ambasadorji Slovenije, kjer so povedali več o svoji motivaciji za organizacijo dogodka kot tudi o pomembnosti le-te za slovensko stroko. Celotni intervjuji bodo v kratkem dostopni na spletni strani Slovenskega ambasadorskega programa: https://www.congress-ambassador.si/kongresne-ambasadorke-ambasadorji-2021/.

Prejetnik naziva častnega Kongresenga ambasadorja Slovenije 2021 je prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., ki se nam je pridružil v živo v studiu. Prof. dr. Pavel Poredoš je v svoji dolgoletni karieri organiziral številne mednarodne medicinske kongrese. Od leta 2004 je podpredsednik Svetovnega združenja za žilne bolezni (IUA), od leta 2007 generalni sekretar Mediteranske lige za žilne bolezni, od leta 2017 gostujoči profesor na Loyola University Chicago, predsednik Slovenske medicinske akademije in član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Vpet je bil v organizacijo petih večjih regionalnih in evropskih kongresov. Kot predsednik Slovenkega zdravniškega društva je dvajset let organiziral redne letne strokovne sestanke in kongrese, dvanajst let pa je kot predstojnik Katedre za interno medicino organiziral vsakoletne Tavčarjeve dneve.

Prejemnik naziva častni Kongresni ambasador Slovenije 2021, prof. dr. Pavel Poredoš. Foto: Marko Delbello Ocepek

Sedemčlanska komisija Slovenskega ambasadorskega programa, ki jo sestavljajo predstavniki  destinacijskih klubov in Kongresnega urada Slovenije, je konec oktobra potrdila 17 letošnjih dobitnikov častnega naziva. Med njimi je letos tudi kongresni ambasador, ki pokriva področje športnih dogodkov, kongresni ambasador za področje gospodarstva in kongresna ambasadorka »Rising star«. Večina ambasadorjev je bila nominirana za področje znanstveno-strokovnih dogodkov, ki so jih izvedli med leti 2018 in 2020.  Upoštevana so bila znanstveno-strokovna srečanja z minimalno 100 udeleženci – od tega vsaj polovica iz tujine. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih / svetovnih združenj, ki so v destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. Za leto 2020 so bili upoštevani znanstveno-strokovni dogodki z minimalno 200 udeleženci – od tega vsaj polovica iz tujine, ki so zaradi izbruha epidemije COVID-19 potekali hibridno, spletnoali virtualno. Tudi letos je v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa častni naziv prejel en predstavnik stroke.

V nadaljevanju so navedeni letošnji kongresni ambasadorji in ambasadorke po abecednem vrstnem redu priimkov. Vsem dobitnikom častnih nazivov iskreno čestitamo. 

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2021

prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., višji svetnik, Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

Darko Brlek, Festival Ljubljana

prof. dr. Helena Burger, dr. med, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

prof. dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan, odsek za reaktorsko tehniko

prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec. za epidemiologijo, spec. za javno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje

mag. Jelka Janša, UKCL, Nevrološka klinika, Klinični oddelek za bolezni živčevja – KOBŽ

prof. dr. Marko Krevs, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

prof. dr. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

doc. dr. Lili Nemec Zlatolas, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI)

prof. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, viš. med. ses., Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

doc. dr. Mojca Volk, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg., IMŠ Inštitut za medicino in šport

Kongresna ambasadorka Slovenije »Rising Star«

asist. Manca Matičič Zver, mag.diz., Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem

Kongresni ambasador Slovenije na področju športnih dogodkov

Emir Haskić, B4SPORT CAMPS d.o.o., Agencija za športni turizem

Kongresni ambasador Slovenije na področju gospodarstva

Marino Furlan, Intra lighting d.o.o. Nova Gorica

Slovenski ambasadorski program kot podporni steber pri organizaciji znanstveno strokovnih in drugih poslovnih ter športnih dogodkov

Program promovira Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter drugih poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter vzpostavitve dolgoročnih mednarodnih povezav na različnih strokovnih področjih. Z izvajanjem aktivnosti se spodbuja promocija izbranih znanstveno strokovnih sektorjev, gospodarstva ter športa, kjer ima Slovenija ugledne in uspešne strokovnjake.

S strokovno, marketinško in drugo podporo posameznim zdravnikom, znanstvenikom, profesorjem, gospodarstvenikom, športnikom in drugim strokovnjakom iz različnih sektorjev, ki so ključni pri pridobivanju mednarodnih dogodkov, lahko, ob tvornem sodelovanju z destinacijskimi klubi in partnerji, Kongresni urad Slovenije podpre večje število kandidatur in s tem  poveča število mednarodnih dogodkov v Sloveniji ter dvigne konkurenčnost in ugled naše destinacije v mednarodnem okolju. 

Kongresni urad Slovenije upravlja Slovenski ambasadorski program na nacionalni ravni v tesnem sodelovanju z destinacijskimi klubi, ki delujejo na lokalni ravni (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Vipavska dolina, Portorož, Bled, Kranjska Gora).

Direktorica Kongresnega urada Slovenije Tadeja Pivc Coudyser, pravi: »Ponosni smo, da Slovenski ambasadorski program trenutno vključuje že 67 izjemnih posameznikov, ki pokrivajo različna znanstvena, strokovna, poslovna in druga področja.  Kljub težki situaciji, s katero se soočamo v globalnem okolju, verjamemo, da bomo lahko skupaj še naprej ustvarjali pozitivne zgodbe, organizirali mednarodne dogodke ob upoštevanju novih smernic in pripomogli k nadaljnji promociji Slovenije kot konkurenčne destinacije za vse vrste poslovnih in drugih srečanj.«

Mag. Maja Pak, direktorica STO je ob tej priložnosti izpostavila: »Slovenska turistična organizacija Slovenski ambasadorski programi kongresnega turizma podpira od vzpostavitve. Projekt zagotavlja sistematično in učinkovito povezovanje najvidnejšega slovenskega intelektualnega kapitala na področju znanosti, gospodarstva in športa s slovensko kongresno industrijo. Pomen poslovnega turizma je za slovenski turizem velik, saj pomembno prispeva k oblikovanju višje dodane vrednosti v turizmu, desezonalizaciji, podaljševanju dobe bivanja, razpršitvi turističnih tokov in gospodarski rasti. Z visoko postavljenimi standardi in zelenim delovanjem krepi razvoj Slovenije v smeri trajnostne butične destinacije 5-zvezdičnih doživetij. Čestitke letošnjim nosilcem naziva kongresnih ambasadork in ambasadorjev.«

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, vlogo Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije 2021 postavlja v širši kontekst: »Ti izjemni posamezniki s svojim aktivnim in dolgoletnim delovanjem v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem okolju krepijo pozicijo Ljubljane in Slovenije kot enega od središč intelektualnega kapitala ter inovativnosti v širši regiji. Ponosna sem, da 12 letošnjih kongresnih ambasadorjev deluje v okviru članic Univerze v Ljubljani ali nacionalno pomembnih znanstveno-raziskovalnih, gospodarskih in kulturnih ustanovah s sedežem v našem mestu. 

Video posnetek s spletne predstavitve letošnjih Kongresnih ambasadork oz. ambasadorjev Slovenije si lahko ogledate na sledeči povezavi:

https://www.congress-ambassador.si, kjer bodo v kratkem objavljeni tudi celotni intervjuji s prejemniki letošnjih priznanj.

Več informacij o projektu najdete na: https://www.congress-ambassador.si.

Vaš kontakt za morebitne nadaljnje informacije je: Azra Botonjic, Kongresni urad Slovenije, E: azra.botonjic@slovenia-convention.com,  T: +386 30 312 612.

Preberite tudi

Prijave letošnjih kandidatov za Kongresne ambasadorje 2024 so odprte

Ljubljana, 19. junija, 2024 Prijave za letošnje Kongresne ambasadorje Slovenije...

Drugo srečanje kongresnih ambasadorjev Slovenije v 2024: Trajnost in nove priložnosti v središču pozornosti

Konec maja 2024 je potekalo 2. srečanje kongresnih ambasadorjev...

Znani so prejemniki nazivov Kongresna ambasadorka / Kongresni ambasador za leto 2023

Ljubljana, 25. oktober Kongresni urad Slovenije je 25. oktobra v Cukrarni...

Septembra je Ljubljana gostila EUROTOX 2023

Med 10. in 13. septembrom 2023 je Ljubljana gostila...

Prijave letošnjih kandidatov za Kongresne ambasadorje 2023 so odprte

Prijave za letošnje Kongresne ambasadorje Slovenije so že odprte....