Slovenski ambasadorski program

Slovenski ambasadorski program je izjemnega pomena za večji uspeh Slovenije na področju pridobivanja mednarodnih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov.

Naslov:

Ulica Ambrožiča Novljana 5
SI-1000 Ljubljana

E-mail:

info@slovenia-convention.com

Telefonska številka:

+386 30 459 058

Namen

Slovenski ambasadorski program ime velik pomen za večji uspeh Slovenije na področju...

Ambasadorji

Zdravniki, znanstveniki, profesorji, gospodarstveniki, športniki, člani mednarodnih združenj...

Podpora

Strokovna, promocijska in druga podpora v vseh fazah pridobivanja in do izvedbe dogodka.

Prednosti

Zakaj postati
Kongresni
ambasador

  • nacionalna priznanost in izpostavljenost,
  • priznanje s strani vaših strokovnih kolegov,
  • omogočena je promocija vaših dosežkov,
  • priložnosti za mreženje in številne mednarodne povezave,
  • koriščenje vseh podpornih storitev Kongresnega urada Slovenije, Kongresnega urada Ljubljana in partnerjev projekta.

Kongresni ambasadorji Slovenije

Profil ambasadorjev

Predsedniki mednarodnih kongresov

Predsedniki mednarodnih kongresov v zadnjih petih letih in / ali predsedniki lokalnih organizacijskih odborov ali mednarodnih odborov za mednarodne konference, organizirane v zadnjih petih letih.

Vodstveni kader univerz

Vodstveni kader univerz, fakultet, raziskovalnih in razvojnih centrov, ki je pripravljen pomagati pri promociji ambasadorskega programa in identifikaciji potencialnih lokalnih gostiteljev.

Zdravniki, profesorji in strokovnjaki

Zdravniki, profesorji in strokovnjaki z močno mednarodno vpetostjo na svojem področju, s številnimi objavljenimi dokumenti v vodilnih mednarodnih znanstveno-strokovnih revijah.

Predstavniki nacionalnih združenj

Predstavniki nacionalnih združenj, člani izvršnih odborov, znanstvenih
odborov ali drugih teles v mednarodnih in / ali regionalnih mednarodnih združenjih.

Vodje nacionalnih združenj

Vodje nacionalnih združenj, ki so aktivno vključeni v mednarodna združenja in so pripravljeni gostiti mednarodna srečanja, kongrese in konference izbranega združenja.

Politični voditelji

Politični voditelji, ki razumejo pomen razvoja produkta poslovnih srečanj in pomena gostiteljstva mednarodnih znanstveno-strokovnih dogodkov za Slovenijo.

POTRDITEV AMBASADORSKEGA STATUSA

Kako lahko pridobite naziv Kongresnega ambasadorja Slovenije?

Trenutno poteka zbiranje prijav za nominacije Kongresnega ambasadorja / ambasadorke Slovenije za leto 2022. Osnovni kriteriji so navedeni v prijavnem obrazcu. Predloge bomo zbirali do konca meseca julija t.l. Nato bo komisija izbrala ambasadorja/-ke za letošnje leto in jim na osrednjem dogodku, ki bo v mesecu septembru, podelila častni naziv.

  • Ste člani mednarodnega združenja?
  • Lahko kot član združenja vplivate na lokacijo prihodnjih konferenc?
  • Ali bi želeli naslednjo konferenco združenja pripeljati v Sloveniji?
  • Ste mogoče že organizirali konferenco v Slovenijo?

V primeru, da je vaš odgovor »da« vas vabimo, da se nam pridružite.

Če imate možnost kandidirati za mednarodni dogodek za Slovenijo, ne glede na vaše strokovno področje, smo tu, da vam pomagamo.

Pridružite se prvim ambasadorjem

Destinacijski klubi

Partnerji projekta

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image