Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2020:

(po abecednem vrstnem redu priimkov):

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2020

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani 

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog, Univerzitetni klinični center Maribor 

mag. Violeta Bulc, kuratorka InCo gibanja in gibanja za Ecocivilizacijo, direktorica in lastnica Vibacom d.o.o.

red. prof. dr. Marko Čepin, univ. dipl. inž. elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Zlatko Fras, dr. medicine, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Nacionalno združenje kardiologov Slovenije

doc. dr. Primož Gradišek, dr. medicine, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo

red. prof. dr. Mitjan Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  

doc. dr. Matjaž Kavčič, Institut Jožef Stefan

prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije, Univerzitetna klinika Golnik

doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., spec. nevrolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika

mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, dr.vet.med., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin

prof. dr. Albin Pintar, Slovensko kemijsko društvo in Kemijski inštitut Slovenije

lekt. dr. Saša Podgoršek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., spec. pediater in infektolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična Klinika 

red. prof. dr. Andreja Pucihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj

prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije

dr. Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.

izr. prof. dr. Polona Šprajc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj

izr. prof. dr. Joško Valentinčič, univ. dipl. inž. str., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov

Tomaž Barada, Športni center Barada

dr. Franci Petek, Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Jernej Slivnik, Veslaška zveza Slovenije

Uroš Zupan, Smučarska zveza Slovenije

VIDEO INTERVJUJI S KONGRESNIMI AMBASADORJI IN AMBASADORKAMI

Video thumbnail
mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog je postal kongresni ambasador za leto 2020
02:16
Video thumbnail
mag. Violeta Bulc je postala kongresna ambasadorka za leto 2020
01:20
Video thumbnail
red. prof. dr. Marko Čepin je postal kongresni ambasador za leto 2020
03:11
Video thumbnail
prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:34
Video thumbnail
red. prof. dr. Mitjan Kalin je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:38
Video thumbnail
prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije je postal kongresni ambasador za leto 2020
02:07
Video thumbnail
doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., spec. nevrolog je postal kongresni ambasador za leto 2020
02:25
Video thumbnail
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad. je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:00
Video thumbnail
Vesna Nahtigal je postala kongresna ambasadorka za leto 2020
02:06
Video thumbnail
prof. dr. Albin Pintar je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:23
Video thumbnail
lekt. dr. Saša Podgoršek je postala kongresna ambasadorka za leto 2020
01:51
Video thumbnail
doc. dr. Marko Pokorn, dr. med. je postal kongresni ambasador za leto 2020
02:13
Video thumbnail
red. prof. dr. Andreja Pucihar je postala kongresna ambasadorka za leto 2020
02:43
Video thumbnail
prof. dr. Andrej Simončič je postal kongresni ambasador za leto 2020
03:10
Video thumbnail
dr. Aleksander Šinigoj je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:54
Video thumbnail
izr. prof. dr. Polona Šprajc je postala kongresna ambasadorka za leto 2020
01:47
Video thumbnail
izr. prof. dr. Joško Valentinčič, univ. dipl. inž. str. je postal kongresni ambasador za leto 2020
02:06
Video thumbnail
Tomaž Barada je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:26
Video thumbnail
Uroš Zupan je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:45
Video thumbnail
doc. dr. Matjaž Kavčič je postal kongresni ambasador za leto 2020
01:19
Video thumbnail
dr. Franci Petek je postal kongresni ambasador za leto 2020
00:41
Video thumbnail
Jernej Slivnik je postal kongresni ambasador za leto 2020
00:42

Prof. dr. Igor Papič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in od leta 2017 rektor Univerze v Ljubljani. Je predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave. Med leti 2011 in 2013 je bil prodekan za pedagoško dejavnost, od leta 2013 do 2017 pa dekan fakultete. Je nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov, vezanih na kakovost električne energije in koncepte pametnih omrežij. Za rektorja Univerze v Ljubljani je bil izvoljen za mandatno obdobje od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2021. Skozi svoje delovanje v okviru združenj CIGRE, CIRED in IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), je pripomogel k temu, da so številna srečanja v preteklosti bila izvedena v Ljubljani in Sloveniji. Univerza v Ljubljani, pod vodstvom prof.dr. Papiča, razvija strateško sodelovanje s ključnimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji, ki so močno povezane tudi z mednarodnim okoljem.

Prof. dr. Igor Papič

rektor Univerze v Ljubljani

Mag. Dejan Bratuš je zaposlen na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer je med leti 2009 in 2019 vodil Oddelek za urologijo. Aktiven je tako v lokalnem kot mednarodnem okolju. Je namestnik koordinatorja specializacij iz urologije pri ZZS in član RSK za urologijo pri Ministrstvu za zdravje RS. Mag. Dejan Bratuš je tudi član evropskega združenja spolne medicine (ESSM), v njem član odbora nacionalnih združenj (NAS Advisory board), predstavnik Slovenije v centralno evropskem združenju urologov (CEUS), član evropskega združenja urologov (EAU) ter predstavnik Slovenije in odgovorna oseba za znanstveno komunikacijo (Science Communication Manager) pri COST akciji CA18124. Njegova prepoznavnost v mednarodnih združenjih je prispevala k pridobitvi gostiteljstva kongresa ESSM (European Society for Sexual Medicine), ki je največji letni dogodek, ki ga organizira evropsko združenje spolne medicine. Kongres pomeni velik strokoven doprinos, hkrati pa ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti spolnega zdravja.

mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog

Za organizacijo dogodka: Evropski kongres spolne medicine, ESSM 2019, Cankarjev dom, Ljubljana, 2019

Mag. Violeta Bulc je v prvi vrsti podjetnica in inovatorka. Je diplomirana inženirka računalništva in informatike Fakultete za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani in magistra znanosti na področju informacijskih sistemov. Kot podjetnica se je kalila v lastnem podjetju in svojo kariero gradila tudi v priznanih slovenskih podjetjih. Nadaljevala je kot podpredsednica vlade Republike Slovenije in ministrica, odgovorna za kohezijo in razvoj medstrukturnih strateških projektov. V letih 2014 – 2019 je delovala kot evropska komisarka za promet. Danes je kuratorka InCo gibanja in gibanja za Ecocivilizacijo ter direktorica in lastnica Vibacom d.o.o. Je tudi posebna odposlanka za varnost v cestnem prometu pri Združenih narodih. Violeta Bulc je avtorica treh knjig in številnih strokovnih člankov. Je trikratna nosilka nagrade FENIKS Gospodarske zbornice Slovenije za svetovalni projekt leta. Zaslužna je, da je Slovenija leta 2018 gostila prestižen mednarodni dogodek »The Trans-European Transport Network Days, Ten-T Days.

mag. Violeta Bulc

Za organizacijo dogodka: The Trans-European Transport Network Days, Ten-T Days, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 2018

Prof. dr. Marko Čepin je profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Poučuje predmete, povezane z elektroenergetskimi sistemi, zlasti s konvencionalnimi in alternativnimi viri električne energije, vključno z obnovljivimi viri. Njegovo raziskovalno področje zajema energetiko, elektrarne in zanesljivost elektroenergetskih sistemov. Je predsednik Evropskega združenja za varnost in zanesljivost (2018-2020) ter pridruženi urednik znanstvene revije Reliability Engineering and System Safety (2019-2022). Napisal je eno znanstveno knjigo in več kot 50 člankov, objavljenih v mednarodno priznanih znanstvenih revijah.

prof. dr. Marko Čepin, univ. dipl. inž. el.

Za organizacijo dogodka: European Safety and Reliability Conference, ESREL 2017, Grand Hotel Bernardin, Portorož, 2017

Prof. dr. Zlatko Fras je dolgoletni strokovni direktor Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Kot specialist interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine, še vedno dela neposredno z bolniki, kar mu je v veliko zadovoljstvo in veselje. Je predsednik Slovenskega združenja za kardiologijo, član odbora mednarodnega združenja ISCVDP (International Society of Cardiovascular Disease Prevention) ter član evropskega in ameriškega združenja za kardiologijo (ESC). Sodeloval je pri organizaciji številnih lokalnih in mednarodnih kongresov, njegovo aktivno članstvo v mednarodnem združenju EAPC (European Association of Preventive Cardiology) pa je omogočilo uspešno pridobitev Evropskega kongresa za preventivno kardiologijo, ki je leta 2018 potekal v Ljubljani.

prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.

Za organizacijo dogodka: Evidence-based cardiovascular prevention: A lifelong endeavour, EuroPrevent 2018, Cankarjev dom, Ljubljana, 2018

Doc.dr. Primož Gradišek, specialist anesteziologije in reanimatologije, ter specialist intenzivne medicine, je predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta, ki je stalno strokovno delovno telo izvršnega odbora Slovenskega združenja za urgentno medicino. Združenje predstavlja najvišjo avtoriteto na področju oživljanja na nacionalni ravni. Je predstavnik Slovenije v Evropskem reanimacijskem svetu (ERC), strokovnem telesu, ki skrbi za poenotenje standardov, izobraževanje in smernice dela na področju oživljanja za vse zdravstvene delavce in laično javnost. Gre za eno največjih in najbolj znanih medicinskih združenj na svetu. Priznanje Sloveniji za delo na tem področju je bila organizacija kongresa ERC leta 2019 v Ljubljani, z udeležbo iz celega sveta.

doc. dr. Primož Gradišek, dr. med.

Za organizacijo dogodka: Resuscitation 2019, Controversies in Resuscitation, ERC 2019, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 2019

Dr. Kalin je dekan na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer deluje kot profesor in vodja Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo ter Katedre za tribologijo in sisteme vzdrževanja. Njegovo področje raziskovanja so mehanizmi obrabe in trenja sodobnih materialov, vključno z njegovim splošno priznanim prispevkom k mazanju DLC prevlek, kjer je eden od pionirjev in vodilnih znanstvenikov v svetu. Objavil je 160 recenziranih člankov z več kot 3000 citati in H-indeksom 32, 2 znanstveni monografiji, 10 knjižnih poglavij in ima 11 patentov, vključno z ZDA in EU patenti. V svoji karieri je vodil 39 velikih, triletnih projektov, od katerih je večina mednarodnih. Vodil je tudi preko 150 industrijskih projekotv s priznanimi podjetji v Evropi, na Japonskem in v ZDA. Je podpredsednik svetovne tribološke organizacije ITC, ki združuje vsa tribološka nacionalna in strokovna združenja s celega sveta.

prof. dr. Mitjan Kalin

Za organizacijo dogodka: European COonference on TRIBology - ECOTRIB 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, 2017

Doc. dr. Matjaž Kavčič je višji znanstveni sodelavec, zaposlen na Institutu Jožef Stefan na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij. Pedagoško deluje tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Področje njegovega dela obsega predvsem razvoj in uporabo analitskih rentgenskih spektroskopskih metod pri osnovnih raziskavah s področja atomske in molekularne fizike ter preučevanju lokalne elektronske zgradbe novih materialov. Odmevnost njegovega dela dokazuje visoko število znanstvenih objav ter številna sodelovanja z raziskovalnimi skupinami na domačih in tujih znanstvenih ustanovah. Dr. Kavčič je član uredniškega odbora mednarodne revije X-ray Spectrometry in član mednarodnega svetovalnega odbora evropske konference o spektrometriji rentgenske svetlobe (EXRS).

doc. dr. Matjaž Kavčič

Za organizacijo dogodka: European Conference on X-Ray Spectrometry, EXRS 2018, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 2018

Prim. Izidor Kern se je že med študijem na ljubljanski Medicinski fakulteti pridružil sodelavcem Univerzitetne Klinike Golnik, kjer je zaposlen še danes. Po uspešno zaključeni specializaciji in strokovno raziskovalnem izpopolnjevanju na Univerzi Britanske Kolumbije v Kanadi, je na kliniki prevzel vodenje Laboratorija za citologijo in patologijo. Sodeluje pri pouku patologije na obeh medicinskih fakultetah in Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Z raziskovalno znanstvenim delom je vpet v mednarodni prostor. Skozi celotno poklicno kariero pripravlja različna strokovna srečanja. S kolegi iz Združenja za patologijo in sodno medicino so uspešno pripravili mednarodno srečanje patologov srednjeevropske regije na Bledu. Zelo ponosen je na ekipo sodelavcev s Klinike, s katero tradicionalno organizirajo Golniški simpozij, ki je namenjen prenosu znanja in izkušenj kliničnega dela v širši mednarodni prostor. Od letos bo predsedoval delovni skupini za pljučno patologijo Evropskega združenja za patologijo, kar bo izziv za nove kongresne dogodke.

prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije

Za organizacijo dogodka: Golniški simpozij 2017, 2018, 2019, Rikli Balance Hotel, Bled

Blaž Koritnik je zdravnik specialist nevrolog in predstojnik Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Od leta 2012 je docent nevrologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s funkcijskim slikanjem možganov pri različnih nevrodegenerativnih boleznih, s tega področja je leta 2009 tudi doktoriral. Med leti 2005 in 2007 se je raziskovalno izpopolnjeval na King’s College v Londonu. Pri kliničnem delu se ukvarja predvsem z boleznimi perifernega živčevja in z obolelimi za boleznijo motoričnega nevrona (ALS). Kot član SiNAPSE, Slovenskega društva za nevroznanost, je dejaven tudi pri širjenju znanja o pomenu možganov v zdravju in bolezni v širši javnosti. V zadnjih 15 letih je organiziral in soorganiziral preko 25 domačih in mednarodnih srečanj, med drugim Evropski kongres o amiotrofični lateralni sklerozi, ki je potekal leta 2017 v Ljubljani. Od leta 2017 vodi organizacijo vsakoletnega Ljubljanskega simpozija klinične nevrofiziologije.

doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., spec. nevrolog

Za organizacijo dogodka: ENCALS meeting 2017 Ljubljana, European Network to Cure ALS, Cankarjev dom, Ljubljana, 2017

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek je kot raziskovalka in vodja projektov zaposlena na Oddelku za Biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. kjer se ukvarja z iskanjem učinkovitih rešitev za naravovarstvene probleme. Po diplomi je nadaljnji študij posvetila družbenim vidikom varstva in upravljanja prostoživečih živali, predvsem vključevanju javnosti v procese odločanja in odnosa javnosti do velikih zveri. V 20. letih kariere je sodelovala pri različnih naravovarstvenih in raziskovalnih projektih, predvsem na območju Slovenije in Hrvaške. Je članica mednarodne skupine IUCN/SSC specialist group “Large carnivore initiative for Europe”. V okviru EU projekta LIFE DINALP BEAR je prevzela organizacijo 26. mednarodne konference o raziskavah in upravljanju z medvedom, prestižno globalno znanstveno konferenco, ki vsako drugo leto poteka pod okriljem “International Bear Association” (IBA). vsako drugo leto. Konferenca je potekala v Ljubljani, septembra 2018.

mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, dr.vet.med.

Za organizacijo dogodka: Life with bears – 26th International Conference on Bear Research and Management, 26th IBA Conference, Grand Hotel Union, Ljubljana, 2018

Prof. dr. Matjaž Mikoš je redni profesor za hidrologijo in inženirsko hidrotehniko ter dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Predava predmete na magistrski in doktorski stopnji in raziskuje na področju urejanja vodotokov in hudourništva, hidrotehničnih objektov, erozijskih procesov, uporabne hidrologije in terciarnega izobraževanja. Je član številnih mednarodnih združenj: mednarodnih združenj za hidravlične in hidrološke raziskave, ameriškega združenja gradbenih inženirjev, newyorške akademije znanosti, podpredsednik Mednarodnega združenja za zemeljske plazove in predsednik znanstvenega odbora Mednarodnega raziskovalnega združenja INTERPRAEVENT. Soorganiziral je preko 30 domačih in mednarodnih strokovnih dogodkov. Četrti svetovni forum o zemeljskih plazovih (WLF4) je leta 2017 mesto Ljubljano in Slovenijo postavil v središče svetovne pozornosti na področju raziskovanja zemeljskih plazov in zmanjševanja tveganja zaradi njihovega delovanja.

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

Za organizacijo dogodka: 4th World Landslide Forum, WLF4, Cankarjev dom, Ljubljana, 2017

Vesna Nahtigal je od začetka leta 2020 izvršna direktorica za industrijsko politiko na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer skrbi za proaktivno delovanje pri umeščanju GZS v sooblikovanje in izvajanje industrijske politike v tesnem sodelovanju z vodstvom GZS ter z drugimi organizacijskimi enotami GZS. Hkrati je tudi direktorica Združenja za kovinske materiale in nekovine. Pred nastopom funkcije je bila od leta 2006 do 2020 svetovalka direktorja na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije, v tem času pa je imela ključno vlogo pri organizaciji mednarodne konference o materialih in tehnologiji (IMT) v Portorožu. Njena prizadevanja so usmerjena v proaktivno vlogo pri okoljski in podnebni politiki, promociji panoge in predstavitvam dobrih praks ter razvoju človeških virov.

Vesna Nahtigal

Za organizacijo dogodka: International Conference on Materials and Technology, IMT, Grand Hotel Bernardin, Portorož, 2019

Znanstveni svetnik dr. Albin Pintar je vodja Odseka za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Magistriral in doktoriral je na Univerzi v Ljubljani v letih 1992 in 1996. Bil je gostujoči znanstvenik na Tokijskem inštitutu za tehnologijo (Japonska) in Raziskovalnem inštitutu za katalizo in okolje (Villeurbanne, Francija). Raziskovalno se ukvarja s področji heterogene katalize, okoljske katalize, kinetike in mehanizmov katalitičnih reakcij v večfaznih reaktorjih, s čiščenjem odpadnih voda, produkcijo z vodikom bogatih plinskih mešanic iz obnovljivih virov in intensifikacijo procesov. Je avtor več kot 150 znanstvenih in preglednih člankov v recenziranih revijah in avtor več mednarodnih patentov. Leta 2011 je prejel prestižno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju kemijskega inženirstva. Albin Pintar je predsednik Slovenskega kemijskega društva in področni urednik revije RSC Advances. S prepoznavnostjo v mednarodnih združenjih mu je uspelo pridobiti gostiteljstvo pomembne konference EAAOP-6.

prof. dr. Albin Pintar

Za organizacijo dogodka: 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, EAAOP-6, Hotel Bernardin Portorož, 2019

Saša Podgoršek je visokošolska učiteljica lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Poučuje nemščino kot tuji jezik stroke na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ter na Oddelku za umetnostno zgodovino. Njeno raziskovalno in razvojno delo zajema metodiko poučevanja nemščine, usposabljanje učiteljev tujih jezikov, snovanje učnih gradiv ter rabo tehnologije pri učenju in poučevanju. Sodeluje pri domačih in tujih znanstvenih in strokovnih projektih, je avtorica visokošolskega učbenika, dejavna je kot recenzentka in urednica revij in učbenikov. Kot gostujoča predavateljica je poučevala na univerzi Gießen v Nemčiji ter se udeležila izmenjav na univerzah v Italiji, Veliki Britaniji in Rusiji. Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, katerega predsednica je dr. Podgorškova, je leta 2017 ob praznovanju svoje 20. Obletnice, organiziralo zelo odmevno 1. mednarodno konferenco.

lekt. dr. Saša Podgoršek

Za organizacijo dogodka: Prva mednarodna konferenca SDUTSJ Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja, Rimske Terme, Rimske Toplice, 2017

Prof. dr. Marko Pokorn je od leta 2019 strokovni direktor Pediatrične klinike v Ljubljani in predavatelj na katedri za infekcijske bolezni na Medicinski fakulteti. Pred prevzemom vodenja Pediatrične klinike je bil zaposlen na otroškem oddelku infekcijske klinike v Ljubljani, kjer se je ukvarjal z zdravljenjem otrok z okužbami dihal, okužbami kosti in sklepov, vročinskimi krči, z zapleti po noricah, s Kawasakijevo boleznijo,...Je član združenj ESPID in EBJIS (European Bone and Joint Infection Society). Maja 2019 je s kolegom iz Zagreba, prof. dr. Goranom Tešovićem, skrbel za strokovno organizacijo 37. letnega srečanja European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), ki je bil eden največjih kongresov v zadnjih letih v Sloveniji. Gre za letni kongres združenja, ki povezuje pediatre, infektologe, mikrobiologe, vakcinologe, imunologe, vse, ki se ukvarjajo z okužbami pri otrocih, njihovo prepoznavo, zdravljenjem in preprečevanjem.

doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., spec. pediater in infektolog

Za organizacijo dogodka: 37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID Annual Meeting, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 2019

Andreja Pucihar je redna profesorica na področju informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in vodja dodiplomskega in magistrskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov. Je tudi vodja laboratorija za digitalno poslovanje. Raziskovanje usmerja predvsem v inovacije na področju informacijskih sistemov, predvsem v digitalno preobrazbo in digitalne poslovne modele. Raziskovalne dosežke redno objavlja v domačih in mednarodnih revijah in na konferencah. Ima preko 20 let izkušenj z industrijskimi in mednarodnimi evropskimi projekti, ki so bili in so prevladujoče usmerjeni v digitalizacijo, digitalno preobrazbo in podporo malim in srednje velikim podjetjem. Od leta 2009 je vodja uveljavljenje mednarodne konference o digitalnem poslovanju – Bled eConference, ki na tem področju deluje že vse od leta 1988. Je tudi so-urednica revij s faktorjem vpliva »Electronic Markets - The International Journal on Networked Business« in »Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research«.

red. prof. dr. Andreja Pucihar

Za organizacijo dogodka: 32nd Bled eConference - Humanizing Technology for a Sustainable Society, Rikli Balance Hotel, Bled, 2019

Prof. dr. Andrej Simončič je direktor Kmetijskega inštituta Slovenije in predsednik Sveta RS za kmetijstvo in podeželje. Je tudi član združenja EFSA - European Food Safety Authority. V letošnjem letu je postal del uglednih predstavnikov znanosti, stroke in civilne družbe s področja varovanja okolja in trajnostnega razvoja, ki bodo znotraj Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko predsednika Boruta Pahorja, oblikovali znanstveno utemeljena stališča in priporočila. Pri tem se prof. dr. Simočič zavzema za modro kmetijsko politiko v povezavi s podnebnimi spremembami. Kot ugledni član evropskega združenja za preučevanje plevela EWRS (European Weed Research Society) je zaslužen, da je Ljubljana leta 2019 gostila mednarodni simpozij EWRS.

prof. dr. Andrej Simončič

Za organizacijo dogodka: 18th European Weed Research Society Symposium, EWRS 2018, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 2018

Dr. Aleksander Šinigoj je direktor in ustanovitelj podjetja Palsit d.o.o., ki se ukvarja z informacijsko varnostjo in organizacijo dogodkov. Letošnja konferenca INFOSEK je potekala že 18. leto zapored in je največji dogodek v Sloveniji na področju informacijske varnosti. Med drugim je predavatelj in strokovnjak za osebno in poslovno rast. Do boljših rezultatov pomaga številnim domačim in tujim gospodarstvenikom, zdravnikom, športnikom, psihologom, podjetnikom, itd. Delal je za veliko uglednih podjetij v Sloveniji in tujini. Predaval je v številnih državah po svetu, na štirih celinah in je avtor mnogih avdio programov, knjig in inovativnih pristopov, ki vodijo k pozitivnim spremembam in uresničevanju ciljev posameznika. Dr. Šinigoj je človek iz prakse, kar pomeni, da vse, kar predava, implementira in prenaša v svoje življenje. Prizadeva si, da bi tudi v prihodnje v Sloveniji organiziral različne delavnice ali dogodke.

dr. Aleksander Šinigoj

Za organizacijo dogodka: Konferenca INFOSEK, Perla, resort & entertainment, Nova Gorica, 2019

Iz. prof. dr. Polona Šprajc je doktorski študij zaključila na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Od leta 2001 je zaposlena na omenjeni fakulteti, najprej kot asistentka stažistka, potem kot visokošolska učiteljica. Pedagoško delo izvaja v okviru različnih predmetov na dodiplomskih in magistrskih ter doktorskih študijskih programih. Je mentorica številnih diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij. Deluje v okviru Katedre za organizacijo in management. Njeni osnovni raziskovalni interesi so povezani s področjem organizacijskih znanosti. Je avtorica številnih poglavij znanstvenih monografij, samostojnih znanstvenih monografij, izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, znanstvenih in strokovnih člankov na domačih in mednarodnih konferencah. Je predsednica programskega odbora mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti. Deluje tudi na področju promocijskih aktivnosti fakultete. Od leta 2016 do 2020 je na fakulteti opravljala funkcijo prodekanice za izobraževalno dejavnost. Trenutno opravlja funkcijo vršilke dolžnosti dekanice fakultete.

izr. prof. dr. Polona Šprajc

Za organizacijo dogodka: 38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Kongresni center Portus, Portorož, 2019

Izr. prof. dr. Joško Valentinčič več kot 20 let deluje na področju raziskav in razvoja. Sodeloval je pri razvoju spremljanja in nadzora obdelovalnih procesov. Pri tem je uporabljal metode načrtovanja eksperimentov, induktivno strojno učenje in nevronske mreže. Na področju konstruiranja za izdelavo je razvil sistem za prilagoditev izdelka procesu potopne elektroerozije. S skupino sodelavcev je razvil novo napravo in postopek elektrotermične obdelave za rezanje cevi iz nerjavečega jekla majhnih premerov iz notranje strani. Organiziral je več kot deset mednarodnih konferenc in delavnic na temo menedžmenta in inovativnih tehnologij ter organiziral svetovni kongres mikro in nanoizdelovalnih tehnologij. Trenutno je vodja raziskovalne skupine in vodja Laboratorija za alternativne tehnologije, član strateškega odbora multidisciplinarnega raziskovalnega in razvojnega centra Univerze v Ljubljani za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo (COMPETE), član izvršnega odbora International Institution for Micro Manufacturing (I2M2) in član uprave družbe Elaphe pogonske tehnologije d.o.o.

izr. prof. dr. Joško Valentinčič, univ. dipl. inž. str.

Za organizacijo dogodka: World Congress on Micro and Nano Manufacturing, WCMNM 2018, Remisens Hotel Metropol, Portorož, 2018

Tomaž Barada je času aktivne športne kariere osvojil šest evropskih in tri svetovne naslove v taekwondoju, trikrat je bil okronan za kralja taekwondoja na prestižnem turnirju v Tokiu, v kickboxingu je bil šestkrat evropski prvak, dvakrat amaterski svetovni in petkrat profesionalni svetovni prvak. Leta 1995 je prejel Bloudkovo nagrado, ki je najvišje športno priznanje v Sloveniji. Od leta 2002 vodi športni center v Mariboru, je podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednik Športne zveze Maribor. Vpetost v mednarodno okolje, kjer deluje kot član izvršnega odbora AETF in član izvršnega komiteja evropskega WAKO, mu omogoča, da lahko kandidira za organizacijo mednarodnih tekmovanj v Sloveniji.

Tomaž Barada

Za organizacijo dogodka: EP v Taekwondoju in EP v Kickboxingu, Maribor, 2018

Dr. Franci Petek je kot nekdanji aktivni športnik, športu zavezan že vse življenje. Kot geograf je bil od leta 1998 zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika, leta 2017 je prevzel vodenje Smučarske zveze Slovenije, z junijem 2020 pa je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za šport RS Planica. Poslanstvo ZŠRS Planica je podpora uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa, zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter športnih objektov. Poleg organizacije poletov v Planici, je vpet tudi v sodelovanje in organizacijo številnih drugih športnih in poslovnih dogodkov, ki potekajo vzporedno znotraj prvenstva.

dr. Franci Petek

Za organizacijo dogodka: Finale svetovnega pokala v smučarskih poletih, Planica 2017, 2018

Jernej Slivnik je vodja organizacijskih ekip za velika športna tekmovanja na Bledu kot so mladinsko evropsko prvenstvo v veslanju 2012, svetovni pokal v veslanju 2015, svetovno veteransko prvenstvo v veslanu 2017, evropsko veteransko prvenstvo v daljinskem plavanju 2018, svetovni pokal 2019 in svetovno prvenstvo 2020 v zimskem plavanju. Z organizacijo velikih športnih tekmovanj povezuje lokalno skupnost in turistično gospodarstvo, kar generira razvoj in investicije in ima velik promocijski učinek tako za športno panogo kot za destinacijo. Jernej Slivnik je član Tekmovalne komisije Svetovne veslaške zveze FISA. V prihodnjih letih načrtuje organizacijo Veteranskega evropskega prvenstva v veslanju in Evropskega prvenstva v veslanju.

Jernej Slivnik

Za organizacijo dogodka: World Rowing Masters Regatta - Veteransko svetovno prvenstvo v veslanju, Veslaški center Bled, 2017

Uroš Zupan je jeseni 2020 prevzel mesto direktorja Smučarske zveze Slovenije. Že od začetka je njegova kariera povezana z športom, predvsem zimskimi športi. Po zaključeni Fakulteti za šport je bil član demonstratorske vrste komisije za alpsko smučanje pri ZUTS – SZS, nato vodja športnih in wellness programov na Rogli, športni direktor Smučarskega društva Unior Celje in pomočnik direktorja RTC Krvavec. Vodil je projekt smučarskega opismenjevanja šolskih otrok in sodeloval pri organizaciji številnih športnih tekmovanj. Je član upravnega odbora Zbornice gorskih centrov pri Gospodarski zbornici Slovenije. Kot direktor Smučarske zveze Slovenije bo sodeloval pri organizaciji športnih dogodkov najvišjega ranga v našem športu. Slovenija bo poleg tradicionalnih tekem, v naslednjih treh letih gostila 3 svetovna prvenstva, prvega že letos decembra v Planici v smučarskih poletih, biatlonskega februarja 2021 in vrhunec tega obdobja – nordijsko svetovno prvenstvo v Planici 2023.

Uroš Zupan

Za organizacijo dogodka: Tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori in Mariboru, smučarskih skokih v Planici in na Ljubne, biatlonu na Pokljuki, teku na smučeh v Planici in deskanju na snegu na Rogli