Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2020:

(po abecednem vrstnem redu priimkov):

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2020

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani 

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog, Univerzitetni klinični center Maribor 

mag. Violeta Bulc, Vibacom d.o.o., InCo gibanje

prof. dr. Marko Čepin, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana in predsednik Nacionalnega združenja kardiologov Slovenije

doc. dr. Primož Gradišek, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo

prof. dr. Mitjan Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  

doc. dr. Matjaž Kavčič, Institut Jožef Stefan

prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije, Univerzitetna klinika Golnik

doc. dr. Blaž Koritnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana

mag., dr.vet.med. Aleksandra Majić Skrbinšek, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vesna Nahitigal, GZS – Združenje kovinskih materialov in nekovin

prof. dr. Albin Pintar, Slovensko kemijsko društvo in Kemijski inštitut Slovenije

lekt. dr. Saša Podgoršek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična Klinika 

red. prof. dr. Andreja Pucihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj

prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije

dr. Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.

izr. prof. dr. Polona Šprajc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj

izr. prof. dr. Joško Valentinčič, univ. dipl. inž. str., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov

Tomaž Barada, Športni center Barada

Franci Petek, Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Jernej Slivnik, Veslaška zveza Slovenije

Uroš Zupan, Smučarska zveza Slovenije